Publikováno v časopise Diagnóza v roce 2010

Kůže obličeje a krku je podobně jako víčka nejvíce exponovanou z hlediska vlivu vnějšího prostředí a klimatu. Díky výrazné a velmi živé mimice našeho obličejového svalstva dochází postupně k vývoji a tvorbě standardních i velmi specifických vrásek obličeje i postupnému povolování a ztrátě elasticity kožního a svalového aparátu celého obličeje a krku.

Snaha o zpevnění a pozvednutí povolené kůže obličeje chirurgickou metodou – face lifting- je jednou z nejdéle prováděnou estetickou operací (rutinně je prováděna zhruba od začátku 30.let minulého století). Zpočátku byly tyto operace prováděny tak, že byla pouze odstraněna nadbytečná kůže v nevelkém rozsahu a bez většího uvolnění od spodiny. Výsledky nebyly příliš efektní a efekt krátkodobý, a to zejména v dolní polovině obličeje a na krku, kde je obvykle pokles nejvýraznější.

Metoda byla postupně zdokonalena o rozsáhlou mobilizaci kůže obličeje a krku a tím i možnost většího rozsahu odstranění nadbytků kůže. Tah byl však veden a fixován pouze za kůži, což mělo za následek maskovitý výraz obličeje a mnohdy postupné stahování a prodlužování ušních lalůčků jizvami. Proto byla tato operace zdokonalena o tzv. SMAS lifting(Superficial Musculo Aponeurotic System- vazivově svalová podkožní vrstva obličeje a krku).Tato metoda umožnila provádět operace obličeje s velmi dobrým, přirozeným a dlouhodobým efektem.

V současné době stále patří k nejčastějším estetickým operacím. Díky novým metodám v kosmetologii a korektivní dermatologii se velmi dobře daří zmírnit a oddalovat projevy stárnutí obličeje, ale ve fázi povolení kůže a musculoaponeurotického aparátu obličeje je tato operace stále jedinou volbou s výborným a dlouhodobým efektem.

U operace obličeje platí více, než kdekoli jinde, že operace by měla být správně načasována. K operaci bychom měli přistoupit, když se jedná již o výrazněji povolenou kůži obličeje (nejčastěji to bývá v oblasti tváří v dolní polovině na hraně oblouku dolní čelisti a na krku v oblasti podbradku ) a pokud již struktura tkání obličeje má již výrazně sníženou eleasticitu. V takovém případě bude efekt dlouhodobý (průměrně 8-10 let), protože tkáně obličeje a krku již nemají dostatečnou pružnost a schopnost přizpůsobení se neustálému pohybu navyklé mimiky obličeje. Operujeme příliš brzy, efekt po operaci bude dobrý, ale pružná a elastická kůže i podkožní struktury se poměrně rychle přizpůsobí navyklým pohybům a mimice a zhruba do 2-3 let efekt operace zcela vymizí.

Operaci obličeje a krku lze samozřejmě opakovat, ale je to vhodné jednou, maximálně dvakrát a vždy po delším odstupu (přibližně 10 let). Pokud k opakovaným operacím dojde vícekrát a s časovým odstupem 3-4 let, dosáhneme postupně upjatého maskovitého obličeje se ztenčelou kůží a rizikem výrazných roztažených jizev.

Rozsah i maxima povolené kůže obličeje a krku bývá dosti individuální, stejně jako rozsah vrásek. Proto se i při operaci musíme soustředit na jednotlivé partie individuálně. Někdy je třeba se více zaměřit na oblast krku a úhlu dolní čelisti, jindy naopak spíše na tváře až k oblasti spánků apod.

Stejně i rozsah a hloubka vrásek je velmi rozdílná. Musíme si uvědomit, že vrásky jsou pouze odrazem naší navyklé mimiky a schopnosti kůže tah mimickým svalů více či méně vyrovnávat. Při vypnutí kůže po face liftu dojde k vypnutí kůže a tím vyhlazení a změlčení mimických vrásek. Do mimiky obličejových svalů však při operaci nezasahujeme, proto je třeba počítat s tím, že tyto vrásky se opět postupně začnou tvořit či prohlubovat.

Nosoretní vrásky probíhající od nosních křídel k ústnímu koutkům a tvořícím přirozené rozhraní skupiny tvářových svalů a kruhového svalu úst jsou na obličeji vždy. Operací je můžeme zjemnit a vyhladit, ale nikdy ne odstranit. Rovněž jemné kolmé vrásky na horním a dolním rtu operace obličeje neodstraní ani neovlivní.

Obecně lze říci, že lepší a dlouhodobější efekt je vždy u obličeje štíhlejšího, s jemnější kůží. U kulatějšího typu obličeje s větší vrstvou podkožního tuku nedosáhneme tak výrazného vypnutí kůže, výhodou zde však je, že zde nebývají jemné mimické vrásky.

Je-li výraznější vrstva podkožního tuku na krku, zejména v oblasti podbradku, lze operaci obličeje a krku doplnit liposukcí podbradku, čímž dosáhneme vždy výraznějšího efektu. Pokud se rozhodneme pro operaci obličeje, je třeba vědět, že operační zátěž i pooperační průběh je již poměrně většího rozsahu, i když hojení a regenerace tkání obličeje je vždy velmi dobrá a poměrně rychlá.

Zákrok provádíme v kombinaci místního a celkového znecitlivění.

Řez je veden z vlasaté části spánkové krajiny směrem dolů těsně před boltcem(řez lze vést buď před nebo za Tragem – t.j. chrupavčitým výběžkem vyklenujícím před zvukovodem), dále kolem ušního lalůčku a v rýze za boltcem, kde se asi v polovině boltce stáčí do vlasů. Délka řezu je závislá na potřebném rozsahu operace.

Poté se uvolní kůže tváře a krku od spodiny a vyměří se a odstraní nadbytky kůže. Dále je třeba provést SMAS lifting- posun a zpevnění vazivově svalové podkožní struktury. Provádí se buď plikací – nařasením, nebo resekcí – odstraněním povolené podkožní struktury a sešitím vstřebatelnými stehy.

Nakonec je třeba pečlivě sešít kožní okraje pomocí nitrokožních stehů na viditelných místech a jednotlivých stehů ve vlasech a za boltci. Používají se vstřebatelné i nevstřebatelné materiály. Operace je ukončena přiložením celkového obvazu hlavy, který ponecháváme 3-4 dny po operaci.

Pooperační bolesti po operacích obličeje většinou nebývají, spíše se jedná nepříjemný tlak celkové bandáže a omezené možnosti polohy hlavy. Po sejmutí obvazu je třeba opakovaně mýt vlasy, další hojení již většinou probíhá bez obvazu.

Fyzickou zátěž musíme přidávat postupně a s normální zátěží včetně např.cvičení apod. můžeme začít zhruba po 1 měsíci od operace.

Po bezprostředním zahojení (do 10-14 dnů) musíme počítat s tím, že vzhledem k rozsahu operace potřebují tkáně obličeje a krku několik týdnů na stabilizaci. Pocity tahu při pohybu a porušení jemné dotykové citlivosti v operovaných místech jsou normálním průvodním jevem a postupně se upraví během několika týdnů. Rovněž mírné otoky a prosáknutí kůže se může přechodně objevovat , zejména v teplejším ročním období, ještě několik týdnů. Minimálně 2-3 měsíce po operaci bychom neměli obličej aktivně vystavovat intensivnímu slunečnímu záření a při pobytu na slunci chránit obličej krémy s vyšším ochranným faktorem.

Pro dobré hojení je možné i použít podpůrnou enzymatickou terapii, např. Wobenzym, který přispívá ke zlepšení prokrvení a zlepšení činnosti lymfatického systému. Tím urychluje vstřebávání otoků a krevních podlitin, což zmírňuje pooperační bolest či pocit pnutí v obličeji a napomáhá hojení jizev a jejich výslednému vzhledu. Užívání tohoto preparátu je třeba začít vždy až po operaci a konzultovat s operatérem.

Závěrem bych chtěl jen upozornit, že dobrý a dlouhodobý výsledný efekt operace obličeje a krku by měl být také přirozený. To vyžaduje, aby byla operace provedena technicky správně, dostatečně radikálně, ale současně i šetrně k mimice a výrazu obličeje. To vyžaduje dostatečné zkušenosti operatéra. Proto je vždy třeba pečlivě vybírat pracoviště, kde se bude operace provádět. Nedostatečný a krátkodobý efekt po příliš „opatrně“ provedené operaci lze event. ještě napravit další operací. V opačném případě se však „přehnané“ efekty či defekty řeší většinou dosti obtížně.

Publikováno v časopise Diagnóza v roce 2010

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.