Zmenšení prsou

Zákrok provádíme na těchto pracovištích: Praha Emauzy | Karlovy Vary Orplid

Informace o zákroku

modelace prsouTouha žen mít poprsí ideálního tvaru není požadavkem současných trendů, ale lze ji sledovat po celou dobu vývoje naší civilizace. Ženské prsy byly od nepaměti symbolem krásy a ženství. Jejich tvar, symetrie a velikost mohou výrazně ovlivnit psychiku ženy, začne- li žena vnímat dle svého názoru či názorů okolí, nějaké odchylky či nedostatky. Tím mohou být I nadměrně vyvinuté prsy. Tyto problémy se prakticky nedají řešit jinak než chirurgicky. Ke zmenšení prsou a modelaci prsou přistupujeme obvykle po výraznějším povolení prsní žlázy provázené výrazným snížením elasticity kůže a tím i výrazného poklesu velkých prsů. Nejčastěji tomu bývá po těhotenství a kojení nebo výrazném zhubnutí. Někdy může být nadměrně vyvinutá žláza a velké prsy velmi obtěžující i u mladých dívek. Vzhledem k tomu, že kůže prsu, která rozhodující mírou přispívá k jeho tvaru, je povolená a v určitém nadbytku, je třeba tento kožní plášť zmenšit. To se bohužel nedá provést bez jizev, které musíme na prsu v různém rozsahu udělat. Protože vždy musí dojít k posunu dvorce, je vždy jizva cirkulárně kolem dvorce. Pouze u malého rozsahu povolení prsů a potřebným menším posunem dvorce může zůstat pouze u této jizvy. Dále je řez a tím i následná jizva vedena dolů od dvorce ve střední čáře do podprsní rýhy a v celém rozsahu podprsní rýhy a výsledná jizva je ve tvaru tzv. kotvy. Vždy je třeba modelovat a redukovat žlázu tak, aby byly prsy tvarově pevné a stabilní a efekt zmenšení prsou dlouhodobý. Tvarové efekty redukčních modelačních operací jsou dobré, obtížně ovlivnitelné je však hojení jizev. Kůže hrudníku, zejména horní poloviny a nad hrudní kostí, má obecně spíše sklony k výraznějším a dlouhodobě se stabilizujícím jizvám. Proto se snažíme jizvy směřovat pouze kolem dvorce a dolů pod prsy, ale i zde může docházet k hojení výraznější jizvou, která vyžaduje dlouhodobou péči a někdy korekční operace.

Kdy a jak redukce prsů provádět

Schopnost mléčné žlázy kojit je každým chirurgickým zásahem do žlázy ovlivněna a její funkce je tím zásadně ohrožena. Vzhledem k tomu, že při zmenšení prsou dochází vždy k velkému zásahu do prsní žlázy, měli bychom tuto operaci provádět, pokud již není plánováno těhotenství s následným kojením. Operujeme–li u žen před těhotenstvím, je třeba si uvědomit, že případné kojení nebude v budoucnu možné. Výjimkou jsou redukční modelace u velmi vyvinutých prsů, které mají za následek další zdravotní potíže, zejména problemy s páteří a celkovým držením těla. Pak je ze zdravotního hlediska vhodné operovat již v mladém věku, obvykle kolem 18 let, někdy i dříve.

Prsní žláza však vlivem hormonálních změn může postupně růst i během těhotenství nebo v období kolem menopauzy. Pak se setkáváme s podobnými zdravotními problemy, nejčastěji bolestmi zad pro zvýšené trvalé zatížení páteře. Mnohdy je pro ženy obtěžující i celkový objem prsů při pohybu a sportu.

Rozsah zmenšení prsou a redukce žlázy by měly být zvoleny vždy až po konzultaci s operatérem. Horní věková hranice je dána celkovým zdravotním stavem a rozsahem plánované operace.

Předoperační příprava před zmenšením prsou

Předpokladem pro plastiku prsou je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. 2-3 týdny před zmenšením prsou by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin či jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před plastickou operací prsou není vhodné.

Určitě by měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkosy, jednak z důvodu zásahu do prsní žlázy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.
Mammologické vyšetření prsů doporučujeme provádět vždy u žen nad 35 let, u žen po opakovaném těhotenství a kojení nad 30 let a u všech žen při jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.
Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem.

Zmenšení prsou – popis zákroku

Zmenšení prsou se provádí v celkové anestezii.
Operační řezy jsou vedeny dle předchozího vyměření a nákresu, které se provádí před operací ve stoje, aby byl dobře vyhodnocen potřebný posun a zpevnění prsou.

Nadbytečná kůže prsu se odstraní tak, aby bylo zachováno podkoží a žláza. Po té se dle typu modelační operace uvolní řezem žláza tak, aby bylo možno provést její zmenšení a modelaci a posun dvorce. Dále se provede sešití a modelace žlázy vnitřními vstřebatelnými stehy a následně i sešití podkoží a kůže. K tomu používáme rovněž vstřebatelné stehy, které dlouhodobě podporují pevnost jizvy při hojení. Do prsů jsou vloženy dreny, které odvádějí drobné krvácení a tkáňový sekret. Nakonec se přikládá podložený elastický obvaz. Doba provedení zmenšení prsou je obvykle 80-120 minut dle rozsahu operace.

Pooperační průběh po redukční operaci prsů

Hospitalizaci po zmenšení prsou doporučujeme 2 dny, pokud je průběh standardní, odstraňují se 3.den drény a pacientka je propuštěna do domácího ošetřování.

Zejména první dny po operaci je třeba dodržovat klidový režim, zejména omezit pohyby horních končetin v ramenním kloubu směrem vzhůru (aktivuje pohyb prsního svalu). Rovněž tělesná teplota může přechodně na 1-3 dny stoupat do 38 st. C.

Elastický obvaz se ponechává většinou 4-5 dnů po operaci, další způsob fixace, masáže prsů a jizev i užívání kompresního elastického prádla určí ošetřující lékař dle typu a rozsahu zmenšení prsou a stavu hojení.

Kožní stehy se většinou odstraňují 7-10 den po operaci, vnitřní stehy se vstřebávají několik týdnů.

Podrobnější informace o vhodné péči po operaci prsou můžete najít v článku Pooperační péče po augmentaci – otázky a odpovědi.

Přechodně se může objevit snížená citlivost části kůže prsů a dvorců, která se postupně obnovuje a stabilizuje se obvykle do 3 – 6 měsíců po zmenšení prsou.
Za tvarově stabilizované můžeme prsy pokládat nejdříve za 2-3 měsíce po operaci.

Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 10 – 14 dnech po zákroku. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1-2 měsících dle rozsahu zmenšení prsou a stavu hojení. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, jizvy by měly zůstat chráněné oblečením či plavkami nejméně 3 měsíce. Rekonvalescence je však individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.

U žen nad 35 let věku doporučujeme s odstupem 6-12 měsíců od operace zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně dle místa bydliště.

Komplikace po zmenšení prsou

Časné komplikace plastických operací prsou jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (drény, podávání antibiotik). Protože při zmenšení prsou je rozsah jizev dosti velký a jedná se rovněž o velký zásah do prsní žlázy, může dojít k reakci podkoží či žlázy na vnitřní vstřebatelný šicí materiál s následným rozestoupením části jizvy a přechodnou tkáňovou sekrecí (obvykle 2.- 4. týden po operaci) Tato komplikace má za následek jednak prodloužení hojení jizvy i o několik týdnů a někdy i její rozšíření. Po zhojení a stabilizaci jizvy, obvykle po 6 měsících po zmenšení prsou, je možná pak korekce této časti rozšířené jizvy.

Uvažujete o zmenšení prsou?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok zmenšení prsou – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Operace prsou hrazené pojišťovnou?

V současné době se v České republice provádí několik typů operace prsou, které plně hradí zdravotní pojišťovna. Nejedná se však o estetické operace, ale zákroky ze zdravotní indikace. To znamená, že prsy způsobují pacientce zdravotní problémy. Více v článku zde.

Chcete více informací? Zeptejte se nás!

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Vybrat pracoviště:
Praha EmauzyKarlovy Vary Orplid

Můžete přiložit soubory:

Vaše zpráva

Akceptuji podmínky webu a zpracování osobních údajů