MUDr. Dušan Záruba

Primář oddělení plastické chirurgie UEM

Na problematiku estetické chirurgie se specializuje od r. 1988. Díky dlouholeté praxi, poznatkům z řady pracovišť u nás i v zahraničí i desítkám tisíc provedených operací se dnes řadí k nejzkušenějším plastickým chirurgům v oboru estetické chirurgie v ČR.

www.dusanzaruba.cz

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1986 pracoval jako chirurg na oddělení plastické chirurgie Ústavu lékařské kosmetiky pod vedením prim. MUDr. Karla Fahouna, DrSc. V roce 1994 se stal primářem plastické chirurgie ÚLK.

Pracoval několik let na II. chirurgické klinice FVL UK Praha 2 i na klinice plastické chirurgie FNKV Praha 10 a absolvoval několik zahraničních stáží na klinikách v USA a ve Francii.
V současné době je primářem plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny.

Atestace

  • 1988 Všeobecná chirurgie I. stupně
  • 1993 Plastická chirurgie

Členství v odborných společnostech

  • Společnost estetické chirurgie České lékařské společnosti J.E.Purkyně
  • Společnost plastické chirurgie ČLS JEP
  • Společnost pro využití laserů v medicíně
  • International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS)
  • European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)
  • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
  • V roce 1999 byl jmenován soudním znalcem v oboru chirurgie se specializací plastická chirurgie

ČLK logoČLS JEP logoČSPCH logoESPRAS logoISAPS logoIPRAS logo

Je autorem řady odborných článků, publikuje však i v denním tisku a v časopisech, kde se podílí na zpřístupnění a vysvětlení nejnovějších možností svého oboru i laické veřejnosti.

Je autorem řady odborných článků, publikuje však i v denním tisku a v časopisech, kde se podílí na zpřístupnění a vysvětlení nejnovějších možností svého oboru i laické veřejnosti.

Je jedním ze dvou autorů knihy Chirurgie pro krásu, kterou v roce 1999 vydalo nakladatelství Maxdorf. Dále spoluautorem knihy Estetická chirurgie vydané v roce 2010 nakladatelstvím Lucie. Publikace jsou určené široké veřejnosti obsahují nejen jednotlivé zákroky plastické chirurgie, ale ukazují i nové možnosti , které se před tímto neustále se rozvíjejícím oborem otvírají využitím nových technik a přístrojů, jako jsou např. lasery, endoskopické operace apod.

Rozhovory s MUDr. Dušanem Zárubou a další informace

MUDr. Dušan Záruba, Ústav estetické medicíny: Spletitá a dlouhá cesta ke zkušenostem

Jak si vybrat tu nejlepší kliniku estetické chirurgie? Na co si dát pozor?

Profil MUDr. Záruby na Estheticon.cz

 

 

Chcete více informací? Zeptejte se nás!

S Vaším dotazem můžete poslat i dvě fotografie.

vybrat pracoviště