Modelace prsou

Touha žen mít poprsí ideálního tvaru není požadavkem současných trendů, ale lze ji sledovat po celou dobu vývoje naší civilizace. Ženské prsy byly od nepaměti symbolem krásy a ženství. Jejich tvar, symetrie a velikost mohou výrazně ovlivnit psychiku ženy, začne- li žena vnímat dle svého názoru či názorů okolí, nějaké odchylky či nedostatky. Tyto problémy se prakticky nedají řešit jinak než chirurgicky.

K modelaci prsou event. ke zmenšení prsou přistupujeme obvykle po výraznějším povolení prsní žlázy provázené výrazným snížením elasticity kůže. Nejčastěji tomu bývá po těhotenství a kojení nebo výrazném zhubnutí. Více o řešení problému povislých prsou najdete zde.

 
Pro ženy, které chtějí vylepšit nejen tvar svého poprsí, ale i jeho velikost, je určena modelace prsou s augmentací. Během tohoto zákroku se upraví tvar prsou a zároveň doplní žádoucí objem pomocí silikonového prsního implantátu. Další informace o výběru vhodného prsního implantátu si můžete přečíst v článku Jak na výběr prsního implantátu.
 
Vzhledem k tomu, že kůže prsu, která rozhodující mírou přispívá k jeho tvaru, je povolená a v určitém nadbytku, je třeba tento kožní plášť zmenšit. To se bohužel nedá provést bez jizev, které musíme na prsu v různém rozsahu udělat. Protože vždy musí dojít k určitému posunu dvorce, je vždy jizva cirkulárně kolem dvorce. Pouze u malého rozsahu povolení prsů a potřebným menším posunem dvorce může po modelaci prsou zůstat pouze u této jizvy. Při větším rozsahu je dále řez a tím i následná jizva vedena dle rozsahu zákroku dolů od dvorce ve střední čáře a do podprsní rýhy buď obloukovitě do zevní strany, nebo je řez v celém rozsahu podprsní rýhy a výsledná jizva ve tvaru tzv. kotvy. Při větším povolení prsní žlázy je třeba modelovat i žlázu tak, aby byly prsy tvarově pevné a stabilní a efekt operace dlouhodobý. Tvarové efekty modelačních operací jsou dobré, obtížně ovlivnitelné je však hojení jizev. Kůže hrudníku, zejména horní poloviny a nad hrudní kostí, má obecně spíše sklony k výraznějším a dlouhodobě se stabilizujícím jizvám. Proto se snažíme při modelaci prsou jizvy směřovat pouze kolem dvorce a dolů pod prsy, ale i zde může docházet k hojení výraznější jizvou, která vyžaduje dlouhodobou péči a někdy korekční operace.
 
Ráda sportujete a uvažujete o plastice prsou? Zajímá vás, co vás po operaci čeká? Odpovědi na své otázky naleznete v článku Zvětšení prsou a sport.

Kdy a jak modelaci prsou provádět

Schopnost mléčné žlázy kojit je každým chirurgickým zásahem do žlázy ovlivněna a její funkce je tím zásadně ohrožena. Vzhledem k tomu, že při modelaci prsou již dochází někdy k dosti velkému zásahu do prsní žlázy, měli bychom tuto operaci provádět pokud již není plánováno těhotenství s následným kojením. Operujeme–li u žen před těhotenstvím, je třeba si uvědomit, že případné kojení nebude v budoucnu velmi pravděpodobně možné. Výjimkou jsou pouze modelace prsou v malém rozsahu, kdy pouze zpevňujeme kožní plášť kolem dvorce a do žlázy se téměř nezasahuje. Rozsah jizev a míra zásahu do žlázy a její případná redukce, by měly být zvoleny vždy až po konzultaci s operatérem. Obecně je vždy snaha o co nejmenší rozsah jizev.
 
Horní věková hranice je dána celkovým zdravotním stavem a rozsahem plánované operace.

Předoperační příprava před modelací prsů

Předpokladem pro chirurgické zpevnění prsou je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. 2 – 3 týdny před modelací prsou by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před plastikou prsou není vhodné.
 
Určitě by měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkosy, jednak z důvodu zásahu do prsní žlázy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.
 
Mammologické vyšetření prsou doporučujeme provádět vždy u žen nad 35 let, u žen po opakovaném těhotenství a kojení nad 30 let a u všech žen při jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.
 
Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem.

Modelace prsou - popis zákroku

Chirurgické zpevnění prsou se provádí v celkové anestézii.
 
Operační řezy jsou vedeny dle předchozího vyměření a nákresu, které se provádí před operací ve stoje, aby byl dobře vyhodnocen potřebný posun a zpevnění prsou.
 
Nadbytečná kůže prsu se odstraní tak, aby bylo zachováno podkoží a žláza. Po té se dle typu modelační operace uvolní řezem žláza tak, aby bylo možno provést její modelaci a posun dvorce. Pokud je třeba, může se i část žlázy odebrat. Dále se provede sešití a modelace žlázy vnitřními vstřebatelnými stehy a následně i sešití podkoží a kůže. K tomu používáme rovněž vstřebatelné stehy, které dlouhodobě podporují pevnost jizvy při hojení. Do prsů jsou vloženy drény, které odvádějí drobné krvácení a tkáňový sekret. Nakonec se přikládá podložený absorbční elastický obvaz. Operační doba modelace prsou je obvykle 60 – 90 minut dle rozsahu operace.

Pooperační průběh po zpevnění prsou

Kontrola po modelaci prsou se provádí druhý den, pokud je průběh standardní, odstraňují se drény a pacientka je propuštěna do domácího ošetřování.
 
Zejména první dny po plastické operaci prsou je třeba dodržovat klidový režim, zejména omezit pohyby horních končetin v ramenním kloubu směrem vzhůru (aktivuje pohyb prsního svalu). Rovněž tělesná teplota může přechodně na 1 – 2 dny stoupat do 38 °C.
 
Elastický obvaz se ponechává většinou 4 – 5 dnů po operaci, další způsob fixace, masáže prsů a jizev i užívání kompresního elastického prádla určí ošetřující lékař dle typu a rozsahu operace a stavu hojení. Kožní stehy se většinou odstraňují 7. – 10. den po zpevnění prsou, vnitřní stehy se vstřebávají několik týdnů.
 
Podrobnější informace o vhodné pooperační péči po augmentaci prsou a o speciálním kompresním prádle můžete najít v článku Pooperační péče po augmentaci – otázky a odpovědi.
 
Přechodně se může objevit snížená citlivost části kůže prsů a dvorců, která se postupně obnovuje a stabilizuje se obvykle do 3 – 6 měsíců po operaci. Za tvarově stabilizované můžeme prsy pokládat nejdříve za 1 – 3 měsíce po plastice prsou.
 
Do běžného režimu se pacientka po modelaci prsou může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 10 – 14 dnech po operaci. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1 – 2 měsících dle rozsahu zákroku a stavu hojení. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, jizvy by měly zůstat chráněné oblečením či plavkami nejméně 3 měsíce. Rekonvalescence je však individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.
 
U žen nad 35 let věku doporučujeme s odstupem 6 – 12 měsíců od operace zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně dle místa bydliště.

Komplikace po modelaci prsou

Časné komplikace po chirurgickém zpevnění prsou jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (drény, podávání antibiotik). Protože při modelaci prsou je rozsah jizev dosti velký a jedná se rovněž o zásah do prsní žlázy, může dojít k reakci podkoží či žlázy na vnitřní vstřebatelný šicí materiál s následným rozestoupením části jizvy a přechodnou tkáňovou sekrecí (obvykle 2. – 4. týden po operaci) Tato komplikace má za následek jednak prodloužení hojení jizvy i o několik týdnů a někdy i její rozšíření. Po zhojení a stabilizaci jizvy, obvykle po 6 měsících po operaci, je možná pak korekce této časti rozšířené jizvy.  

Uvažujete o zpevnění a modelaci prsou?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok modelace prsou – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Operace prsou hrazené pojišťovnou?

V současné době se v České republice provádí několik typů operace prsou, které plně hradí zdravotní pojišťovna. Nejedná se však o estetické operace, ale zákroky ze zdravotní indikace. To znamená, že prsy způsobují pacientce zdravotní problémy. Více v článku zde.
 

Fotografie

Více fotografií »

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.