Předoperační vyšetření je souborem lékařských vyšetření, která se provádějí před operací, aby se prověřilo, zda je organismus klienta schopen zvládnout operační zátěž a pooperační průběh s únosnou mírou rizika. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem a povahou operace, věkem a celkovým zdravotním stavem klienta.

Předoperační vyšetření provádí obvykle praktický lékař nebo internista, je-li třeba, přidává se ještě vyšetření jiných odborných lékařů. Výsledky těchto vyšetření pak ještě hodnotí chirurg a anesteziolog. 

Předoperační vyšetření a jeho rozsah určí chirurg při konzultaci dle doporučené operace.

Vyšetření si klient zajistí sám u svého praktického lékaře.

V Praze je možno provést toto vyšetření na našem interním oddělení.

Podklady pro tato vyšetření dostanete na naší recepci při sjednání termínu operace nebo si je můžete stáhnout – viz další řádek. 

Předoperační vyšetření – ke stažení

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

* označuje povinné položky

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2002 – 2021  Ústav estetické medicíny | Hodnocení | Ke stažení | Informace pro pacienty | Podmínky webu a zpracování osobních údajů | Cookies