Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+
Každý chirurgický zákrok přináší pro operovaného určitý a stres a obavy nejen ze samotného zákroku a následného hojení, ale také proto, že je náhle v prostředí pro něj méně či více neznámém. U mnoha našich mladších pacientů se setkáváme s tím, že se jedná jejich první operaci v životě. Naopak lékaři i zdravotní personál si mnohdy neuvědomí, na co všechno by měl předem upozornit a co by měl vysvětlit a zdůraznit, protože mu řada věcí připadá samozřejmá. Je to celkem běžný jev vztahu odborníka vůči laikovi, který platí ve všech oborech a odbornostech.

Proto první rada je, nebojte se na všechno zeptat a vše si nechte vysvětlit.

Můžete použít kontaktní formulář Význam a vysvětlení nejběžnějších odborných lékařských termínů a obecné informace týkající se přípravy před operací, pooperačního průběhu a dalších nejčastějších dotazů, naleznete na těchto stránkách.

Konzultace

Osobní konzultace s lékařem – zkušeným plastickým chirurgem, je před plánovanou operací velmi důležitá. Je třeba posoudit typ operace a doporučit rozsah zákroku tak, aby co nejvíce splňoval požadavky klientky či klienta na výsledný efekt operace a současně zohledňoval medicínská rizika a operační zátěž s tím spojenou. Řadu základních a obecných informací můžete získat na našich stránkách, v případě konkrétního dotazu je možné použít připravený dotazník a event. zaslat i fotografii, abychom mohli alespoň orientačně odpovědět a doporučit vhodný zákrok a jeho rozsah.

Předoperační vyšetření

Je to soubor lékařských vyšetření, která se před operací provádějí proto, aby se prověřilo, zda je organismus klienta před operací schopen zvládnout operační zátěž a pooperační průběh s únosnou mírou rizika. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem a povahou operace, věkem a celkovým zdravotním stavem klienta. Předoperační vyšetření provádí obvykle praktický lékař nebo internista, je-li třeba, přidává se ještě vyšetření jiných odborných lékařů. Výsledky těchto vyšetření pak ještě hodnotí chirurg a anesteziolog. Předoperační vyšetření a jeho rozsah určí chirurg při konzultaci dle doporučené operace. Podklady pro tato vyšetření dostanete na naší recepci při sjednání termínu operace. Vyšetření je možno provést na našem pracovišti na interním oddělení, nebo si ho klient zajistí sám u svého lékaře. Na našem pracovišti požadujeme tato vyšetření : Před plánovanou operací v celkové anestezii požadujeme předoperační vyšetření pacienta v tomto rozsahu:
  • podrobná anamnéza, chronická medikace, fyzikální vyšetření, EKG,
  • laboratoř: KO, APTT, Quick, urea, kreatinin, Na, K, Cl, bilirubin, jaterní testy, cholesterol, glykemie,
  • moč – chemicky + sediment.
Závěrem předoperačního vyšetření prosíme o zhodnocení celkového zdravotního stavu a posouzení stupně operačního rizika.

Anestezie

Pro každý operační zákrok je třeba zvolit vhodný typ anestezie nebo-li znecitlivění. Anestezie místní – lokální – je používána u zákroků menšího rozsahu. Jedná se o použití znecitlivující látky, která se injekčně aplikuje do kůže a podkožní tkáně. Její rozsah je limitován objemem znecitlivující látky, kterou lze maximálně použít bez dalších vedlejších účinků na celý organismus. Bolestivě je vnímán vpich injekce a následný tlak při aplikaci znecitlivující tekutiny (anestetika), nástup znecitlivění v daném místě je velmi rychlý a dále jsou již vnímány pouze dotyky a pohyb tkáně bez jakékoli citlivosti. Doba znecitlivění je různá dle typu použitého anestetika. Mohou vznikat alergické reakce různého stupně na tyto látky, četnost těchto reakcí je ale poměrně nízká. Analgosedace – je kombinovaný typ anestezie, kdy je nejprve zajištěn žilní přístup a aplikovány preparáty, které navodí spánek operovaného a utlumí jeho vnímání. Po té se kůže a podkoží znecitliví místními anestetiky, tak jako při lokální anestezii. Tento typ anestezie je vhodný pro zákroky většího rozsahu v oblasti kůže a podkoží (operace obličeje,čela, víček, menší rozsah liposukcí apod.). Jednak proto, že pacient nevnímá okolí ani pohyb a manipulaci s tkáněmi během operace, a dále i proto, že při zákroku leží v klidu a neobtěžuje ho relativně strnulá fixní operační poloha po dobu několika desítek minut. Celková anestezie – narkóza – je používána u operací většího rozsahu, kde se již zasahuje i do dalších struktur jako mléčná žláza, břišní svaly apod. Při této anestezii jsou zajištěny dýchací cesty a dýchání je řízeno anesteziologickým přístrojem. Znecitlivění tkání je zajištěno buď preparáty podávanými nitrožilně, nebo kombinací s preparáty vdechovanými.

Dnešní anesteziologické přístroje již standardně neustále sledují a monitorují srdeční frekvenci, krevní tlak, okysličení krve i hodnoty vydechovaného vzduchu a řadu dalších parametrů, takže takto vedená anestezie snižuje riziko vedlejších účinků na organismus na minimum.

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.