Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Touha žen mít poprsí ideálního tvaru není požadavkem současných trendů, ale lze ji sledovat po celou dobu vývoje naší civilizace. Ženské prsy byly od nepaměti symbolem krásy a ženství. Jejich tvar, symetrie a velikost mohou výrazně ovlivnit psychiku ženy, začne- li žena vnímat dle svého názoru či názorů okolí, nějaké odchylky či nedostatky. Tím mohou být I nadměrně vyvinuté prsy. Tyto problémy se prakticky nedají řešit jinak než chirurgicky.

Ke zmenšení prsou a modelaci prsou přistupujeme obvykle po výraznějším povolení prsní žlázy provázené výrazným snížením elasticity kůže a tím i výrazného poklesu velkých prsů. Nejčastěji tomu bývá po těhotenství a kojení nebo výrazném zhubnutí. Někdy může být nadměrně vyvinutá žláza a velké prsy velmi obtěžující i u mladých dívek.

Vzhledem k tomu, že kůže prsu, která rozhodující mírou přispívá k jeho tvaru, je povolená a v určitém nadbytku, je třeba tento kožní plášť zmenšit. To se bohužel nedá provést bez jizev, které musíme na prsu v různém rozsahu udělat. Protože vždy musí dojít k posunu dvorce, je vždy jizva cirkulárně kolem dvorce. Pouze u malého rozsahu povolení prsů a potřebným menším posunem dvorce může zůstat pouze u této jizvy. Dále je řez a tím i následná jizva vedena dolů od dvorce ve střední čáře do podprsní rýhy a v celém rozsahu podprsní rýhy a výsledná jizva je ve tvaru tzv. kotvy. Vždy je třeba modelovat a redukovat žlázu tak, aby byly prsy tvarově pevné a stabilní a efekt zmenšení prsou dlouhodobý.

Tvarové efekty redukčních modelačních operací jsou dobré, obtížně ovlivnitelné je však hojení jizev. Kůže hrudníku, zejména horní poloviny a nad hrudní kostí, má obecně spíše sklony k výraznějším a dlouhodobě se stabilizujícím jizvám. Proto se snažíme jizvy směřovat pouze kolem dvorce a dolů pod prsy, ale i zde může docházet k hojení výraznější jizvou, která vyžaduje dlouhodobou péči a někdy korekční operace.

Kdy a jak redukci prsů provádět

Schopnost mléčné žlázy kojit je každým chirurgickým zásahem do žlázy ovlivněna a její funkce je tím zásadně ohrožena. Vzhledem k tomu, že při zmenšení prsou dochází vždy k velkému zásahu do prsní žlázy, měli bychom tuto operaci provádět, pokud již není plánováno těhotenství s následným kojením. Operujeme–li u žen před těhotenstvím, je třeba si uvědomit, že případné kojení nebude v budoucnu možné. Výjimkou jsou redukční modelace u velmi vyvinutých prsů, které mají za následek další zdravotní potíže, zejména problemy s páteří a celkovým držením těla. Pak je ze zdravotního hlediska vhodné operovat již v mladém věku, obvykle kolem 18 let, někdy i dříve.

Prsní žláza však vlivem hormonálních změn může postupně růst i během těhotenství nebo v období kolem menopauzy. Pak se setkáváme s podobnými zdravotními problemy, nejčastěji bolestmi zad pro zvýšené trvalé zatížení páteře. Mnohdy je pro ženy obtěžující i celkový objem prsů při pohybu a sportu.

Rozsah zmenšení prsou a redukce žlázy by měly být zvoleny vždy až po konzultaci s operatérem. Horní věková hranice je dána celkovým zdravotním stavem a rozsahem plánované operace.

Předoperační příprava před zmenšením prsou

Předpokladem pro plastiku prsou je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. 2 – 3 týdny před zmenšením prsou by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před plastickou operací prsou není vhodné.

Určitě by měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkosy, jednak z důvodu zásahu do prsní žlázy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci. Mammologické vyšetření prsů doporučujeme provádět vždy u žen nad 35 let, u žen po opakovaném těhotenství a kojení nad 30 let a u všech žen při jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.

Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem.

Zmenšení prsou – popis zákroku

Zmenšení prsou se provádí v celkové anestezii.

Operační řezy jsou vedeny dle předchozího vyměření a nákresu, které se provádí před operací ve stoje, aby byl dobře vyhodnocen potřebný posun a zpevnění prsou.

Nadbytečná kůže prsu se odstraní tak, aby bylo zachováno podkoží a žláza. Po té se dle typu modelační operace uvolní řezem žláza tak, aby bylo možno provést její zmenšení a modelaci a posun dvorce. Dále se provede sešití a modelace žlázy vnitřními vstřebatelnými stehy a následně i sešití podkoží a kůže. K tomu používáme rovněž vstřebatelné stehy, které dlouhodobě podporují pevnost jizvy při hojení. Do prsů jsou vloženy dreny, které odvádějí drobné krvácení a tkáňový sekret. Nakonec se přikládá podložený elastický obvaz. Doba provedení zmenšení prsou je obvykle 80 – 120 minut dle rozsahu operace.

Pooperační průběh po redukční operaci prsů

Hospitalizaci po zmenšení prsou doporučujeme 2 dny, pokud je průběh standardní, odstraňují se 3. den drény a pacientka je propuštěna do domácího ošetřování.

Zejména první dny po operaci je třeba dodržovat klidový režim, zejména omezit pohyby horních končetin v ramenním kloubu směrem vzhůru (aktivuje pohyb prsního svalu). Rovněž tělesná teplota může přechodně na 1 – 3 dny stoupat do 38 °C.

Elastický obvaz se ponechává většinou 4 – 5 dnů po operaci, další způsob fixace, masáže prsů a jizev i užívání kompresního elastického prádla určí ošetřující lékař dle typu a rozsahu zmenšení prsou a stavu hojení.

Kožní stehy se většinou odstraňují 7. – 10. den po operaci, vnitřní stehy se vstřebávají několik týdnů.

Podrobnější informace o vhodné péči po operaci prsou můžete najít v článku Pooperační péče po augmentaci - otázky a odpovědi.

Přechodně se může objevit snížená citlivost části kůže prsů a dvorců, která se postupně obnovuje a stabilizuje se obvykle do 3 – 6 měsíců po zmenšení prsou. Za tvarově stabilizované můžeme prsy pokládat nejdříve za 2 – 3 měsíce po operaci.

Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 10 – 14 dnech po zákroku. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1 – 2 měsících dle rozsahu zmenšení prsou a stavu hojení. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, jizvy by měly zůstat chráněné oblečením či plavkami nejméně 3 měsíce. Rekonvalescence je však individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.

U žen nad 35 let věku doporučujeme s odstupem 6 – 12 měsíců od operace zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně dle místa bydliště.

Komplikace po zmenšení prsou

Časné komplikace plastických operací prsou jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (drény, podávání antibiotik). Protože při zmenšení prsou je rozsah jizev dosti velký a jedná se rovněž o velký zásah do prsní žlázy, může dojít k reakci podkoží či žlázy na vnitřní vstřebatelný šicí materiál s následným rozestoupením části jizvy a přechodnou tkáňovou sekrecí (obvykle 2. – 4. týden po operaci) Tato komplikace má za následek jednak prodloužení hojení jizvy i o několik týdnů a někdy i její rozšíření. Po zhojení a stabilizaci jizvy, obvykle po 6 měsících po zmenšení prsou, je možná pak korekce této časti rozšířené jizvy.

Zmenšení prsou: Cena

Kolik stojí zmenšení prsou? Cena se liší podle rozsahu zákroku. U nás na klinice stojí redukce prsou od 54 000 Kč. 

Uvažujete o zmenšení prsou?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok zmenšení prsou – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Operace prsou hrazené pojišťovnou?

V současné době se v České republice provádí několik typů operací, které plně hradí zdravotní pojišťovna. Nejedná se však o estetické operace, ale zákroky ze zdravotní indikace. To znamená, že prsy způsobují pacientce zdravotní problémy. Operace hrazené zdravotními pojišťovnami na našem pracovišti neprovádíme. Více v článku zde.

Fotografie

Více fotografií »

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.