Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Ženské prsy byly od nepaměti symbolem krásy a ženství. Jejich tvar, symetrie a velikost mohou výrazně ovlivnit psychiku ženy, začne-li žena vnímat, dle svého názoru či názorů okolí, nějaké odchylky či nedostatky. Tyto problémy se prakticky nedají řešit jinak než chirurgicky. Jak probíhá zvětšení prsou? A jaké prsní implantáty se při operaci používají? Vše o augmentaci a jak na ideální tvar prsů najdete v článku.

Pro koho je augmentace prsou vhodná

Zvětšení prsou pomocí implantátů je velmi efektní operací u žen s nedostatečně vyvinutými prsy nebo v případě úbytku tuku a žlázy prsů, jak tomu bývá po kojení nebo zhubnutí. Augmentace je možné využít i při řešení problému povislých prsou vlivem stárnutí nebo stranové asymetrie prsou. Důležité je si uvědomit, že prsy jsou párovým orgánem. Plastická chirurgie zvládne asymetrii vylepšit, ale vždy je nutné počítat s drobnými odchylkami. Jak má vypadat ideální tvar prsou zůstane vždy na individuálním pocitu a vnímání každé ženy. 

V současné době provádíme operace zvětšení prsou nejčastěji u dvou skupin žen.

1/ Nedostatečně vyvinutá prsní žláza

První skupinou jsou ženy, jejichž prsní žlázy jsou nedostatečně vyvinuté (většinou v mladém věku, před těhotenstvím). Zde se jedná většinou o malé prsy s pevnou strukturou prsní žlázy i relativně pevnou a pružnou kůží prsu. Zvětšení prsou v tomto případě bývá limitováno právě kožním pláštěm prsu a jeho schopností přizpůsobit se zvětšenému objemu.

Pokud je žláza plošně po celém prsu vyvinuta, můžeme zvážit, zda umístit prsní implantát přímo pod žlázu nebo pod prsní sval. Pokud je žláza malá a její hlavní objem je soustředěn kolem dvorce, je vhodné umístit implantát pod prsní sval. Implantát by měl být v prsu vždy kryt prsní žlázou, nikoli pouze kůží. Je-li žláza příliš malá, musíme ke krytí implantátu využít i prsního svalu.

V tomto případě volíme obvykle kulaté neboli sférické implantáty. Zejména při umístění pod prsní sval je efekt tvarové paměti anatomického prsního implantátu pro tvar prsu minimální.

2/ Augmentace prsou po kojení nebo redukci váhy

Další skupinou jsou ženy, u kterých byla prsní žláza vyvinuta dostatečně, při kojení někdy až nadměrně, a po ukončení kojení či větší váhové redukci došlo k výraznému zmenšení objemu žlázy (ev. podkožního tuku prsu) a následně i ke snížení elasticity kůže a celkovému povolení struktury prsní žlázy.

V těchto případech se jedná většinou o doplnění objemu prsou na velikost, na kterou byly dříve tyto ženy zvyklé. Ve volbě velikosti zde máme daleko větší možnosti a spíše záleží na představě pacientky. Možné bývá jak pouze mírné doplnění objemu, tak poměrně výrazné zvětšení prsů. U těchto typů prsou umístění implantátů pod sval není vhodné, protože prsní sval drží implantát příliš vysoko vzhledem k již níže uložené prsní žláze a prsnímu dvorci (riziko tzv. dvojitého prsu – double bubble efekt).

Pokud je žláza dostatečně velká a plná, je vhodné umístění implantátu pod žlázu. Je-li však žláza menší a chabá a v horní polovině prsu prakticky chybí, lze k překrytí implantátu v horní polovině prsu použít horní polovinu prsního svalu, která se odpreparuje a horní část implantátu se pod sval zasune. Dolní část prsního implantátu je pak kryta žlázou. Tato metoda je vhodná zejména u štíhlých pacientek, které mají tenkou vrstvu podkožního tuku a implantát by zde byl krytý pouze kůží a jeho kontura by byla výrazně a nepřirozeně znatelná.

Pokud jsou však prsy příliš povolené, je třeba provést nejprve modelaci prsou, a pak event. provést jejich zvětšení a doplnit malý objem prsů implantáty. Tyto plastiky prsou je většinou lépe provádět ve dvou fázích (operacích).

Pro tyto typy prsou jsou vhodné zejména anatomické prsní implantáty, jejichž kapkovitý tvar lépe odpovídá tvaru těchto prsou. A díky své tvarové paměti pomáhá i tvar prsu udržovat.

Ráda sportujete a uvažujete o augmentaci prsou? Zajímá vás, co vás po operaci čeká? Odpovědi na své otázky naleznete v článku Zvětšení prsou a sport.

Způsoby zvětšení prsou

Existují dva způsoby, jak poprsí zvětšit a přidat mu na objemu:

1/ Zvětšení prsou vlastním tukem

Zvětšení prsou vlastním tukem (autoaugmentaci) na naší klinice neprovádíme. Tento zákrok má svá omezení: Prsa je možné zvětšit jen o 1-2 velikosti a tuk se vždy z části vstřebá, takže efekt nebývá dostatečný. Odsátý tuk se před aplikací speciálně čistí a připravuje pro další využití.

2/ Zvětšení prsou prsními implantáty

U nás na klinice pro operaci prsou používáme silikonové gelové implantáty:

 • kulaté implantáty: kulatá základna, tvoří push-up efekt v horní části dekoltu
 • kapkovité implantáty: mají kulatou základnu, tvar připomíná kapku
 • anatomické prsní implantáty: oválná základna, tvar do kapky, přirozený efekt prsu

Různé typy prsních implantátů nám dávají možnost pro vás vybrat ten nejvhodnější, abychom dosáhli co nejlepšího efektu.

Kdy podstoupit zvětšení prsou

Zvětšení prsou – augmentaci(1) lze provést nejdříve v době ukončení vývoje mléčné žlázy, zhruba od 18–19 let. Po plastice prsou by však pacientka nejméně rok neměla plánovat těhotenství. Při těhotenství dochází většinou k výrazným objemovým změnám a kožní plášť prsu i vazivová struktura žlázy mohou být těmito rychle po sobě jdoucími změnami vážně a nevratně poškozeny.

Je třeba upozornit i na to, že augmentace může v některých případech negativně ovlivnit funkci žlázy při kojení, zejména tvorbu dostatečného množství mateřského mléka. Optimální tedy je řešit velikost a tvar prsů až v době, kdy již žena neplánuje další těhotenství.

Příprava před operací prsou

Předpokladem pro provedení plastiky prsou je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. 2–3 týdny před zvětšením prsou by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost, pokud nejsou předepsány k užívání lékařem. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před augmentací není vhodné.

Určitě by měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkózy, jednak z důvodu zásahu do prsní žlázy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.

Mammologické vyšetření prsou doporučujeme provádět vždy u žen nad 35 let, u žen po opakovaném těhotenství a kojení nad 30 let a u všech žen při jakémkoli proběhlém onemocnění prsní žlázy.

Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem. Horní věková hranice je omezena pouze celkovým zdravotním stavem.

Konzultace s lékařem

Konzultace s vaším plastickým chirurgem je velmi důležitá. Nejen, že společně dojdete k vhodné velikosti prsních implantátů, ale dozvíte se podrobnosti o operaci, umístění prsních implantátů, řezu a informace o vhodné rekonvalescenci po operaci prsou.

UMÍSTĚNÍ PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ

 • prsní implantáty pod sval (submuscular)
 • implantáty pod žlázu (subglandular)
 • částečně pod sval (dual plane)

Při operaci prsou se lékař rozhoduje dle vašich fyziologických proporcí mezi těmito třemi způsoby uložení prsních implantátů. Podrobně jsme je vysvětlili v části “Pro koho je augmentace prsů vhodná”. Velmi záleží na tom, v jakém stavu je vaše prsní žláza, jak velký je prsní sval, zda jste štíhlá atd. Na základě těchto faktorů vám lékař doporučí způsob uložení implantátu, který je pro vás nejvhodnější.

Dále jsou implantáty děleny podle výšky profilu (nízký, střední, vysoký, extra vysoký), vzájemného poměru výšky a šířky a samozřejmě celkové hmotnosti (resp. objemu). Každý výrobce prsních implantátů má pak svoje velikostní řady i tvarově typizované implantáty.

Výběr prsního implantátu je třeba vždy konzultovat s operatérem a respektovat typy implantátů, které doporučí. Musíme být připraveni na rozdílné ceny implantátů v závislosti na jednotlivých výrobcích. Více informací o výběru vhodného implantátu najdete v článku Jak na výběr prsního implantátu.

Na našem pracovišti používáme pouze implantáty od výrobců, s nimiž máme při plastických operacích prsou dlouholeté dobré zkušenosti z hlediska kvality i typové nabídky v daných cenových kategoriích.

OPERAČNÍ ŘEZ

Dále je třeba zvolit způsob vedení operačního řezu, kterým bude implantát do prsu vložen. Většinou vybíráme řezy v podpaží, kolem dvorce nebo v podprsní rýze.

 1. Řez v podpaží je umístěn zhruba na hranici ochlupení podpaží v délce 2–4 cm. Tímto přístupem lze zavádět pouze kulaté implantáty. Jeho výhodou je, že operačním přístupem dochází k minimálnímu zásahu do vlastní prsní žlázy, zejména při umístění implantátu pod sval.

  Nevýhodou tohoto přístupu je obtížné řešení jakékoli revize žlázy či implantátu v budoucnu i modelační manipulace se žlázou během operace. Jizva může být někdy více nápadná a při dnes téměř standardním vyholování podpaží u žen je tímto zejména v letním či večerním společenském oblečení velmi nežádoucí.

 2. Řez v podprsní rýze nám umožňuje zavést jakýkoli implantát. Délka řezu bývá 3–5 cm, kvalita jizvy závisí na schopnostech hojení kůže. Klady a zápory tohoto přístupu jsou podobné jako u řezu v podpaží.
 3. Řez kolem dvorce nám umožňuje největší variabilitu při umisťování implantátů. Řez můžeme vést na horní polovině hranice dvorce – vhodné při potřebě posunout pokleslý dvorec nahoru, nebo na dolní polovině dvorce.

Chceme-li zmenšit dvorec nebo mírně povolený kožní plášť prsu, je třeba provést cirkulární řez. Pokud chceme umístit implantát pod horní polovinu prsního svalu, je to možné pouze tímto přístupem. Takto lze zavést jakýkoliv implantát a provést kdykoliv přehlednou revizi implantátu i žlázy.

Jizva na rozhraní dvorce a kůže bývá v tomto barevném rozhraní většinou nenápadná a jemná, viditelná pouze při odložení podprsenky.

Jeho nevýhodou je určitý zásah do mléčné žlázy, i když funkčně tento rozsahem malý zásah žlázu prakticky neovlivní. Při cirkulárním řezu nebo řezu na horní polovině dvorce může být, většinou přechodně, omezená citlivost dvorce.

Volba místa řezu a následné jizvy, jejich výhod a nevýhod by měl být rozhodně zvolena až po osobní konzultaci s operatérem. 

Implantáty se nejčastěji ukládají pod žlázu (1. obrázek), eventuelně hlouběji pod sval prsní (2. obrázek). Rozhodnutí je v tomto případě na chirurgovi, který posuzuje možnosti přísně individuálně.

Jak probíhá zvětšení prsou

Plastika prsou se provádí v celkové anestézii.

Dle předchozí dohody s pacientkou je proveden operační řez ve zvolené lokalitě. Poté je vykonána mobilizace (uvolnění) prostoru, kam má být implantát zaveden, tj. buď pod žlázu nebo pod prsní sval (úplně nebo částečně). Vypreparovaný prostor by měl být takových rozměrů, aby zde byl implantát přesně uložen. Nesmí být utlačen ani příliš volný.

Proto je důležité volit prsní implantáty dle jejich rozměrů, přibližně domluvený objem prsu je vždy spíše orientační. Přesné uložení prsního implantátu je velmi důležité pro minimalizaci rizika vzniku opouzdření a s ním spojených komplikací.

Po vložení implantátu jsou zavedeny drény, které odvádějí drobné krvácení a tkáňový sekret. Nakonec se sešije po jednotlivých vrstvách operační řez a přiloží podložený elastický obvaz. Doba provedení augmentace se pohybuje obvykle kolem 40–60 minut podle rozsahu operace.

Rekonvalescence po operaci prsou

Po zvětšení prsou je pacientka minimálně jeden den hospitalizována na našem oddělení a dalších pět dní doporučujeme klidový režim. Poté je možná postupná zátěž a návrat do běžného pracovního rytmu.

Společným zájmem pacienta a chirurga je pozitivní výsledek plastiky prsou a oboustranná spokojenost. Vzájemná důvěra a spolupráce je proto nezbytným předpokladem.

Kontroly

Kontrola po augmentaci prsou se provádí druhý den. Pokud je průběh standardní, odstraňují se drény a pacientka je propuštěna do domácího ošetřování.

S odstupem 6–12 měsíců doporučujeme zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně dle místa bydliště (týká se zejména pacientek po 30. – 35. roku věku).

Na kontrolu k operatérovi by se měla pacientka dostavit v budoucnu vždy, když dojde ke změně tvaru prsu, jeho zatvrdnutí nebo zánětlivým projevům. Kontrola je vhodná i po jakémkoliv poúrazovém pohmoždění prsu k vyloučení prasknutí implantátu.

Rovněž plánuje-li pacientka těhotenství nebo při zjištěné graviditě je vhodné prsy a uložení implantátů vyšetřit a zkontrolovat.

Zhruba po 10 letech od operace je vhodné a výrobci implantátů doporučované, navštívit operatéra či jiného plastického chirurga a konzultovat případnou výměnu silikonových implantátů. Renomovaní výrobci implantátů dnes již dávají doživotní záruku na implantáty.

Pohyb po augmentaci

Zejména první dny po zvětšení prsů je třeba dodržovat klidový režim, zejména omezit pohyby horních končetin v ramenním kloubu směrem vzhůru (aktivuje pohyb prsního svalu).

Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 7–10 dnech po plastické operaci prsou. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1–2 měsících dle rozsahu zákroku a stavu hojení a dle potřeby rozsahu a námahy horních končetin.

Kompresní podprsenky po operaci prsou

Elastický obvaz se ponechává většinou 4–5 dnů po operaci, další způsob fixace, masáže prsů a užívání kompresního elastického prádla určí ošetřující lékař dle typu a rozsahu operace a stavu hojení.

Stehy a jizvy po plastice prsou

Kožní stehy se většinou odstraňují 7.–10. den po augmentaci, vnitřní stehy se vstřebávají několik týdnů. Za tvarově stabilizované můžeme prsy pokládat nejdříve za 1–2 měsíce po zvětšení prsů.

Opalování

Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, jizva by měla zůstat chráněná oblečením či plavkami nejméně 3 měsíce.

Hojení

Rekonvalescence je individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.

Podrobnější informace o vhodné pooperační péči po augmentaci prsou a o speciálním kompresním prádle můžete najít v článku Pooperační péče po augmentaci – otázky a odpovědi.

Komplikace po plastické operaci prsou

Časné komplikace operace prsou jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (drény, podávání antibiotik).

Možné komplikace(2):

 • kapsulární kontraktura: reakce těla na cizí předmět (podrobně níže), infekce / zánět
 • serom: volná tekutina v okolí implantátů
 • hematom: krevní sraženina kolem prsních implantátů
 • ruptura: prasknutí prsního implantátu
 • alergická reakce
 • efekt dvojitých prsou (double-bubble): posunutí implantátu
 • přetočení prsních implantátů
 • kalcifikace: v okolí prsních implantátů se mohou objevit drobné částečky vápníku
 • bottoming out: posunutí implantátu do podprsní rýhy

Zvýšenou reakci tkání na cizí materiál omezujeme použitím kvalitních implantátů s texturovaným povrchem, vhodnou velikostí implantátu a pečlivou pooperační péčí (dostatečná stabilizace prsů po operaci obvazem a elastickým prádlem, masáže a sledování stavu hojení po operaci).

Přesto může někdy dojít ke zvýšené reakci tkání na implantát (3–5 % operovaných), což vede k tvorbě zesíleného vazivového opouzdření implantátu. Nejčastěji to bývá do 3 měsíců po augmentaci, ale někdy vlivem řady vyvolávacích momentů (zánět žlázy, virózy, zhmoždění po úrazu či při sportu apod.) k tomu může dojít i po několika letech po zvětšení prsou. Implantát v tomto opouzdření – kapsule – je v prsu jako tuhý ohraničený útvar, který i změní tvar prsu a prs je často na pohmat bolestivý či citlivý.

V těchto případech je třeba operačně toto pouzdro uvolnit a implantát znovu ve žláze volně rozprostřít.

Prsní implantáty pro zvětšení prsou

Historie

Snahy doplnit objem prsů různými materiály můžeme sledovat již od počátku 19. století. Objev, vývoj a použití silikonu v oblasti medicíny po roce 1950 znamenal i zásadní pokrok ve vývoji prsních implantátů ze silikonového gelu, které byly poprvé použity v roce 1962.

Od té doby prošly jak silikonové implantáty, tak i operační techniky augmentace dlouhým vývojem. V současné době jsou pro zvětšení prsou nejvíce používané silikonové gelové implantáty. Silikonový prsní implantát je tvořen pouzdrem z polymerové silikonové pryže s vysokou pružností, pevností, minimalizovanou propustností, časovou stabilitou a mimořádně nízkou vzájemnou reakcí s živou tkání.

Povrch prsních implantátů

Dříve byl povrch pouzdra hladký, tím byl ale vůči okolní tkáni pohyblivější a tuto tkáň dráždil. V současné době je povrch pouzdra tzv. texturovaný, tzn. je opatřen póry s přesně definovanou velikostí a hloubkou. Tato texturace zajišťuje, že síla vazivové fibrózní kapsuly – pouzdra, které se vytváří jako reakce na přítomnost implantátu, je minimální. Tím se snižuje riziko možných komplikací – vzniku zesíleného pouzdra a následného stažení a zatvrdnutí implantátu v prsu s tvarovými změnami a případnou bolestivostí.

Výplň prsních implantátů(3)

Uvnitř implantátu je silikonový gel, který je složen pouze z velkých molekul, takže prosakování gelu pouzdrem je nemožné. Gel je strukturou nekohezivní – volně se přelévá, nebo kohezivní – gel drží svůj tvar i bez pouzdra (používá se hlavně u anatomicky tvarovaných implantátů).

Silikonové implantáty plněné silikonovým gelem jsou z estetického hlediska jednoznačně nejlepší. Implantát je přirozeně měkký, pružný a svoji konzistencí velmi blízký prsní žláze. Působí přirozeně na pohled i na pohmat.

Kromě silikonového gelu mohou být implantáty plněny i roztoky. Nejčastěji jde o fyziologický roztok. Roztokem plněný implantát může působit poněkud rušivě, dochází k pocitu přelévání tekutiny, navíc jakákoliv tekutina je konzistenci prsní žlázy dosti vzdálená. Také často dochází k úniku tekutiny plnící chlopní a tím ke zmenšení objemu implantátu.

Plastika prsou: Cena implantátů a operace

Kolik stojí zvětšení prsou? Cena zákroku začíná na 46 000 Kč. Cena augmentace s modelací stojí od 52 000 Kč. Kolik zaplatíte za prsní implantáty? Cena vám bude sdělena na konzultaci v závislosti na vybraném typu implantátu, jeho velikosti a profilu.

Více v ceníku >>

Uvažujete o zvětšení prsou pomocí implantátů?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok zvětšení prsou (augmentace) – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Fotografie

Více fotografií »

 

REFERENCE:

1/ mayoclinic.org. Breast augmentation. By Mayo Clinic Staff. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-augmentation/about/pac-20393178 [12/2022]

2/ fda.gov. Risks and Complications of Breast Implants. Dostupné na: https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/risks-and-complications-breast-implants [6/2022]

3/ ncbi.nlm.nih.gov. Breast Augmentation. Dean Fardo, Miquel Sequeira Campos, Jay M. Pensler. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482206/ [9/2022]


Časté dotazy

Kolik stojí plastika prsou?

 • Cena zvětšení prsou na klinice UEM začíná na 46 000 Kč. Podrobnosti se dozvíte na konzultaci s plastickým chirurgem.

Kdy jít na zvětšení prsou?

 • Nejdříve po ukončení vývoje prsní žlázy, tedy v 18-19 letech. Po operaci byste neměly rok otěhotnět. Zvažte zákrok až po těhotenství.

Jakou zvolit velikost prsních implantátů?

 • Určitě je dobré operatérovi sdělit své představy, ale konečný výběr velikosti by měl být na něm. On zná vaše fyziologické proporce (šířka hrudníku, výška atd.) a ví, co bude pro vás nejlepší. Velikost je možné si vyzkoušet pomocí speciální podprsenky a tzv. sizerů (zkušební implantáty).

Kam na plastiku prsou?

 • Při výběru plastického chirurga zvažte vzdálenost, kvalitu práce operatéra a také sympatie při první konzultaci.

Kdy po kojení na plastiku prsou?

 • Nejdříve 6 měsíců po ukončení kojení, ideálně ale 10-12 měsíců. Podrobné informace najdete na webu.

Je možné po plastice prsou s prsními implantáty kojit?

 • Prsní implantáty nijak nebrání kojení. Naopak u vpáčených bradavek bývá kojení ještě jednodušší, protože se bradavka vložením implantátu upraví. Nedoporučujeme vkládání prsních implantátů přes prsní dvorce, kde by mohlo dojít k porušení mléčných žláz. U vložení podprsní rýhou zde žádné riziko možnosti nekojení nehrozí.

Mají prsní implantáty doživotní záruku?

 • Prsní implantáty mají většinou doživotní záruku na prasknutí implantátu. U kapsulární kontraktury je to 10-15 let. V rámci kapsulární kontraktury, případně přetočení implantátu, mají doživotní záruku na výměnu jen prsní implantáty s polyuretanovým povrchem.
 

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.