Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Co je operace očních víček

Plastika očních víček řeší viditelné projevy stárnutí, převis kůže i tukové váčky. Zákrok pomáhá zbavit bolesti a pocitu únavy očí. Kdo je vhodným kandidátem na operaci a co vše blefaroplastika (ne)řeší?

Plastická operace očních víček (blefaroplastika) patří mezi zákroky řešící problematiku změn způsobených stárnutím. Zákrok je radikální a projevy stáří odstraňuje s okamžitým a efektivním výsledkem.

Plastika víček se provádí buď jako samostatný výkon jen na dolních nebo jen na horních víčkách, či současně, v závislosti na místním nálezu.

 

 

 

plastika víček před/po

Kůže víček patří k nejtenčí a nejjemnější kůži lidského těla, je neustále vystavena vnějším vlivům a díky extrémnímu namáhání očí v současném civilizovaném světě (umělé osvětlení, čtení informací, počítačové a televizní obrazovky apod.) je prakticky pořád v pohybu.

Výhody operace víček

 • trvalé odstranění tukových váčků (tukové prolapsy)
 • zbavuje bolesti, pálení, pocitu těžkosti a únavy očí
 • řeší projevy stárnutí
 • bez nutnosti celkové anestezie
 • okamžitě viditelné omlazení očí
 • estetická korekce víček (dolní i horní)

Průběh operace očních víček

Podívejte se na fotopříběh operace očních víček pacientky v UEM

Prohlédnout si fotografie

Co vše blefaroplastika řeší a kdy zákrok podstoupit

K projevům stárnutí a povolování kůže(1) dochází v oblasti očních víček většinou nejdříve z celého obličeje. Bývá to nejčastěji mezi 40–50 lety věku. Je-li povolení kůže i podkožních struktur víček přibližně stejnoměrné, lze bez problémů provést operaci horních i dolních víček současně s velmi dobrým efektem v oblasti celé partie očí.

Pokud jsou vrozené dispozice zeslabené struktury dolních víček a dochází k prolapsu tuku již v mladším věku, je operace dolních víček možná i mezi 25–30 lety. Včasným zákrokem se zabrání výraznému trvalému povolení dolních víček. Zde je vhodné provádět operaci bez odstranění kůže, pouze přístupem přes spojivku (operace dolních víček spojivkou).

V některých případech, kdy je již výrazný kožní nadbytek na horních víčkách a objevují se i prolapsy dolních víček – nejčastěji u žen kolem 40 let – je možné kombinovat operaci horních víček klasickou metodou s odstraněním kožního nadbytku a operaci dolních víček spojivkou – bez jizvy na dolních víčkách a odstraněním počínajících prolapsů jako prevencí povolení kůže dolních víček.

Je-li možné s plastickou operací víček počkat až do věku 50–60 let, kdy již zvažujeme i operaci obličeje a krku v krátkém sledu (do 1 roku), je vhodné operovat nejprve obličej a potom (s odstupem minimálně 3 měsíců) provést operaci víček. Pokud to není nutné, je lepší pro celkový dobrý efekt operace a rychlejší ústup otoků neprovádět plastiku víček a lifting obličeje současně.

Video: Dvě kamarádky a dvě operace víček

Operace očních víček řeší:

 • padající oční víčka
 • tukové váčky na víčkách (tukové prolapsy)
 • převislá oční víčka
 • bolest očí důsledkem převisu kůže
 • pálení a únavu očí z důvodu nadměrného množství kůže na horních víčkách

Co plastika očních víček nevyřeší nebo řeší jen částečně:

 • vrásky kolem očí
 • asymetrii očí

Jemné mimické vrásky, které jsou nejvíce lokalizovány vějířovitě v oblasti zevních koutků se plastikou víček odstraní pouze zčásti a díky navyklé mimice se postupně obnovují. Od operace víček tedy nemůžeme očekávat vyhlazení a trvalé odstranění vrásek na kůži víček.

Stejně tak nelze zcela odstranit asymetrie očí dané buď asymetrií kostry obličeje či dlouhodobě navyklou mimikou celého obličeje.

Operace horních víček

Kdy je čas na operaci víček
Pohyb víček závisí v daleko větší míře na horních víčkách, proto zde kůže povoluje a vytváří zpočátku mírný, ale postupně se zvětšující, kožní převis. V momentě, kdy převis začne dosahovat okraje víček, dochází ke stížení pohybu víček, trvalému tlaku na oči a tím ke zvýšení únavy již tak dost namáhaných očí.

Kromě pocitu horšího vidění v odpoledních a večerních hodinách (nejedná se o dioptrické zhoršení vidění, ale důvodem je zvýšená únava, která je příčinou horšího a pomalejšího zaostřování zraku), může kožní převis horních víček způsobovat i bolesti hlavy, slzení očí a někdy i kožní podráždění záhybu víček či ekzémy. Chirurgické odstranění nadbytku kůže je v tomto případě vhodné nejen z hlediska estetického, ale zejména funkčního.

Tukové váčky jsou i pod horními víčky ve vnitřních polovinách víček. K jejich postupnému vyklenutí však dochází většinou pozvolněji a v menší míře, než u víček dolních. Výsledné efekty operací víček jsou velmi dobré a dlouhodobé. Odstraněním tukových prolapsů se trvale odstraní otoky a prosáknutí víček, rovněž nadbytky kožní se na dolních víčkách již netvoří, byla li operace provedena včas. Jsou-li otoky a prosáknutí víček spojeny s některým celkovým onemocněním, tyto projevy se vždy zmírní. Na horních víčkách dojde odstraněním nadbytečné kůže k pocitu odlehčení víček a „projasnění a otevření“ očí. U horních víček vlivem neustálého pohybu víček postupně dochází (zhruba v rozmezí 8–10 let) k vytvoření mírného kožního nadbytku, což je možné bez problému řešit korekční operací.

Video: Vše o plastice očních víček

Před operací
Máte-li problémy s viděním, mělo by operaci víček předcházet i vyšetření u očního lékaře. Před zákrokem si s operatérem na konzultaci vysvětlíte všechny potřebné informace k průběhu i následné rekonvalescenci. Pokud zákrok podstoupíte v analgosedaci nebo v celkové anestezii, čeká vás ještě interní vyšetření (EKG, krevní obraz).

Alespoň 2–3 týdny před zákrokem by se neměly užívat léky způsobující zvýšenou krvácivost, vysadit léky na ředění krve je však možné vždy pouze po poradě s lékařem. Důležité je, abyste 14 dní před operací neměli akutní onemocnění (rýma, viróza atd.).

Průběh operace víček
Zákrok se převážně provádí v místním znecitlivění nebo v analgosedaci. Na doporučení lékaře je možné zvolit celkovou anestezii.

Nejprve je důležité vyměřit, jak velký nadbytek kůže se musí odstranit. Na horním víčku je řez vyměřen tak, aby výsledná jizva probíhala v přirozené ohybové rýze a dále respektovala ev. vrásku směrem ke spánku. Proto někdy není vedena jizva přísně stranově symetricky.

Vzhledem k poměrně častým větším kožním nadbytkům musí být řez většinou veden 1–1,5 cm za zevní oční koutek. V těchto místech je již silnější kůže obličeje a jizva je zde delší dobu (i několik týdnů) patrná jako růžová linka.

Operace očních víček začíná odstraněním kožního nadbytku dle předchozího nákresu. Poté se podélně rozdělí vlákna kruhového očního svalu a objeví se tukové váčky. U jednoho po druhém se rozruší vazivové pouzdro a nadbytečná tuková tkáň se odstraní.

V ojedinělých případech, kdy je kůže víček spíše propadlá, se pouze rozruší vazivové pouzdro a tukový polštářek se naopak nechá vyklenout a rozprostře se vně vazivového pouzdra, aby vyplnil vpadlou kůži víčka.

V další fázi plastiky víček jsou okraje kůže sešity jemným pokračovacím stehem a přelepeny proužky prodyšné náplasti (stripy). Operace horních i dolních víček trvá obvykle 40–50 minut dle rozsahu zákroku.

plastika horních i dolních víček před/po
Foto před operací a 4 měsíce po operaci – jizvy nejsou téměř patrné, kůže dolních víček se po odstranění tukových prolapsů pěkně vyhladila

Operace dolních víček

U dolních víček nedochází k výraznému pohybu, proto kůže dolních víček nevytváří nikdy tak velké nadbytky. Problém zde bývá většinou s tzv. tukovými prolapsy.

Oko je ve své kostěné schránce uloženo na tukových polštářcích, které mají pouze jemná vazivová pouzdra. Pokud tato pouzdra začnou ztrácet svou pevnost, dochází k vyklenutí – prolapsu tuku směrem pod víčka a protože kruhový podkožní sval víček je také velmi jemný a poddajný, tlak tuku neudrží a tuk začne postupně víčka vyklenovat. Tím vznikají nápadné váčky pod očima.

Ty mohou být zpočátku přechodné (po únavě, nevyspání nebo naopak delším spánku) a mohou být i ovlivněny i řadou onemocnění (alergie, onemocnění ledvin, štítné žlázy a další).

Velkou roli zde hraje i vrozená disposice zeslabené struktury těchto tkání. Postupně dochází k trvalému vzniku tukových váčků v celé šíři dolních víček. Toto by již v každém případě mělo být důvodem pro operaci dolních víček. Trvalé vyklenutí víčka způsobuje stále větší povolení kůže víčka, která začne velmi rychle ztrácet elasticitu a dojde-li k povolení kůže dolního víčka až k okraji tváře na linii lícního oblouku očnice, bude vždy efekt operace dolních víček horší.

Před operací víček
Po konzultaci s operatérem, který vám sdělí všechny potřebné informace, vás budou čekat předoperační vyšetření podle typu anestezie. Před operací víček by alespoň 2 týdny nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění (virózy, nachlazení apod.). 2–3 týdny před zákrokem by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost, pokud nejsou předepsány lékařem.

Průběh plastiky dolních víček
V případech, kdy není větší nadbytek kůže, je možné operaci provést spojivkou dolního víčka. Pak je zákrok zcela bez jizvy. Je-li nutný řez, vede se těsně pod řasami, aby výsledná jizva nebyla vůbec vidět.

Pokud operujeme dolní víčka a jedná se již o výrazně povolenou strukturu víčka, je třeba kůži dolních víček mobilizovat od kruhového očního svalu a částečně odstranit i ochablý proužek tohoto svalu a poté sešít sval i kůži ve 2 vrstvách.

Provádíme-li operaci dolních víček spojivkou, provede se odklopení dolního víčka, poté se prořízne laserem nebo radioskalpelem spojivka víčka a odstraní se nadbytečný tuk ze všech tukových váčků dolního víčka. Spojivka se pouze překryje oční mastí a oko zaobkladuje.

Kožní řez ani jiné šití na spojivce se neprovádí. Spojivka je zahojená za 3–4 dny. Tato operace vždy probíhá v celkové narkóze, protože se provádí na otevřeném oku, které by pacient neudržel v klidu a nehybně.

Odstraněné tukové váčky se po operaci znovu nevytvoří.

Jak se chovat po operaci očních víček

Režim po operaci očních víček je velmi jednoduchý a nijak výrazně vás nebude omezovat. Po dobu 2–3 dnů si na ránu opatrně přikládejte studené obklady, abyste zrychlili ústup otoků.

Hospitalizace
U operací prováděných v analgosedaci či celkové narkóze je propuštění možné dle pokynů anesteziologa. Po standardně vedené plastice očních víček v místním znecitlivění je vhodný klid na lůžku s chladným kompresním obvazem 2–4 hodiny. Pak může být operovaný propuštěn do domácího ošetření.

Otoky a podlitny
V následné péči je třeba zejména zamezit výrazným otokům a krevním podlitinám, které jsou vždy reakcí na jakýkoliv zákrok na očních víčkách. Je třeba přikládat studené obklady – nikoli led, který někdy velmi podráždí kůži víček i podchladí okolní tkáně.

Otoky a krevní podlitiny se při pečlivém obkladování postupně vstřebávají v průběhu 5–7 dnů. Stehy se odstraňují 5.–6. den po operaci. Další kontroly následují dle stavu hojení a určuje je ošetřující lékař.

foto před operací víček
Před operací
foto po operaci očních víček
Dva dny po operaci

Týden po operaci

Po vyndání stehů

Týden po vyndání stehů

Měsíc po operaci

Spánek
Na noc je třeba obklady zavázat elastickým obinadlem, aby byly oči chráněny.

Běžné aktivity
Do obvyklého režimu je většinou možné se zapojit po týdnu od zákroku, je třeba však stále chránit oči tmavými brýlemi a zatěžovat je postupně.

Fyzická zátěž
S větší fyzickou zátěží a aktivitou můžeme začít po 3–4 týdnech dle stavu hojení. První měsíc po operaci je také třeba se důsledně chránit před přímým slunečním zářením.

Stehy
Zhruba 6.–7. den od operace vám odstraníme stehy.

Hojení
Vzhled a hojení jizev po operaci je velmi individuální. Po vyjmutí stehů jsou jizvy růžové a postupně blednou.

Make-up
Většinou po 10 dnech od operace víček je možné jizvy zalíčit. Hojení však probíhá velmi individuálně a proto je třeba postupovat vždy dle pokynů ošetřujícího lékaře.

Jizvy
Růžové jizvy přetrvávají nejdéle v zevních koutcích na horních víčkách, kde k vyblednutí dochází někdy až po řadě týdnů. Obecně platí, že pro stabilizaci jizev po plastice víček je třeba počítat minimálně 3 měsíce.

Čím mazat jizvy po operaci očních víček? Vždy je důležité používat neparfémovaný krém vhodný na oblast očí.

Tlaková masáž
Masáž očí po operaci očních víček se provádí po zahojení jizev. Přesný postup tlakové masáže vám ukáže váš operatér.

Video: Operace očních víček – rekonvalescence a hojení

Kompletní informace, jak se chovat po operaci víček >>

Kontraindikace

 • nemoci spojivek (zánět)
 • nemoci kůže v oblasti očí
 • Basedova choroba (metabolické onemocnění štítné žlázy)
 • degenerativní procesy

Vždy je důležité probrat zdravotní stav s operatérem. Některá omezení mohou být pouze dočasná a postačí, když se termín operace vhodně načasuje.

Komplikace po plastice očních víček

 • Slzení oka: Po operaci víček může vlivem omezené funkce víček přechodně docházet k nadměrnému slzení. Tyto problémy se vždy potupně v průběhu hojení upraví. Je třeba o tom informovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.
 • Vysychání oka: Občas se může objevit dočasné vysychání oka a podráždění spojivky.
 • Mimika oka: Rovněž vzhled a mimika víček po operaci prochází svým vývojem a je třeba vyčkat do postupné stabilizace tkání víček během několika týdnů.
 • Nevzhledné jizvy: Při procesu hojení jizev může někdy dojít v části jizvy – nejčastěji v oblasti vnitřních nebo zevních koutků - ke zbytnění či rozšíření části jizvy. Nepovedená operace očních víček? Nikoliv. Toto lze samozřejmě řešit korekcí části jizvy, ale musíme počítat s tím, že jizva musí být stabilizovaná a čas, kdy by se měla korekce provést je třeba nechat na rozhodnutí operatéra.

Operace víček: Zkušenosti a vaše hodnocení >>

Výsledek plastiky víček

Výsledek je vidět okamžitě. Jen je důležité vyčkat po opadnutí otoků a ústupu modřin, abyste mohli hodnotit konečný efekt zákroku. Plastika očních víček vydrží 8–10 let, podle namáhání očí. Zákrok je možné podstoupit opakovaně.

Operace očních víček: Cena

Plastika horních víček u nás stojí 16 000 Kč. Stejně je na tom operace dolních víček. V ceně zákroku je zahrnuta operace (bez anestezie) i veškerá pooperační péče.

Kompletní ceník operace očních víček najdete u nás na webu, případně se částku dozvíte na konzultaci s plastickým chirurgem.

Operace očních víček hrazená pojišťovnou

Pojišťovna v některých případech plastiku očních víček hradí. Indikací je, že převislá kůže velkou měrou zasahuje do zorného pole. Vždy je nutné podstoupit vyšetření perimetrem a na základě doporučení revizního lékaře je možné zákrok provést tzv. na pojišťovnu.

V tomto případě je potřeba najít specializované pracoviště (oční kliniku), případně kliniku plastické chirugie, které mají smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

U nás na klinice blefaroplastiku "na pojišťovnu" neprovádíme.

REFERENCE:
1/ plasticsurgery.org. Who is a good candidate for eyelid surgery? Dostupné na: https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/eyelid-surgery/candidates [13.7.2021]

Uvažujete o plastické operaci víček?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok operace očních víček – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Fotografie

Více fotografií »

 


Časté dotazy

Kam na operaci (očních) víček?

 • Operaci očních víček lze podstoupit na klinice plastické chirurgie. Operatéra vybírejte podle zkušeností ostatních a množství provedených zákroků.

Kdy jít na operaci očních víček?

 • Nejčastěji muži a ženy podstupují blefaroplastiku okolo 40–50 let. Samozřejmě je možné jít na zákrok dřív. Velmi záleží na konkrétním problému a stavu kůže.

Kolik stojí operace víček?

 • Cena za operaci očních víček vždy záleží na konkrétním pracovišti. Také záleží, zda chcete operaci horních víček, dolních víček, nebo operaci horních i dolních víček současně. Plastika horních víček stojí u nás na klinice 16 000 Kč. Kompletní ceník najdete zde »

Hradí operaci víček pojišťovna?

 • Ano, ale pouze v případě, že je k operaci zdravotní indikace, tedy když převislá kůže výrazně zasahuje do zorného pole. Operace hrazené pojišťovnou je možné provést na pracovišti, které má s pojišťovnou smlouvu. Operace musí být schválena revizním lékařem, který ke svému rozhodnutí potřebuje vyšetření perimetru očním lékařem. Pokud je perimetr v pořádku, operaci nelze hradit ze zdravotního pojištění.

Jak dlouho vydrží operace očních víček?

 • Oční víčka jsou velmi namáhána, proto vlivem jejich pohybu dochází po 10 letech od operace k vytvoření mírného převisu. Operaci víček však lze podstupovat opakovaně.

Jak spát po operaci víček?

Kdy mohu fungovat normálně po operaci víček?

 • Do běžného režimu je možné se zapojit asi týden po zákroku. Důležité je chránit oči tmavými brýlemi a zatěžovat je postupně. Fyzickou zátěž doporučujeme až po 4 týdnech, dle stavu hojení. Make-up je možné použít po 10 dnech od operace.

Vadí při blefaroplastice umělé řasy a nehty a je třeba být odlíčená na konzultaci/operaci?

 • Na konzultaci není nutné se odlíčit. U operace je nutné být bez make-upu a umělých řas.

Jak dlouho budou otoky po plastice očních víček?

 • Otoky by měly vymizet do 5-7 dní.

Kdy se vyndávají stehy?

 • Stehy se vyndávají 5.-6. den po operaci.

Kdy je možné se po operaci víček nalíčit?

 • Make-up je vhodné použít nejdříve 10. den od operace. Vždy je důležité zhodnotit, jak se jizvy hojí.

Jak dlouho po operaci víček si lze nasadit kontaktní čočky?

 • Nošení kontaktních čoček po operaci očních víček je velmi individuální. Velmi záleží na velikosti otoku víček po operaci. Někteří pacienti si mohou kontaktní čočky nasadit již druhý den, někteří až za 10 dní. S velkou pravděpodobností si ale do 14 dnů budete moci kontaktní čočky nasadit.

Budu mít po operaci víček viditelné jizvy?

 • Jizvy lze zakrýt již po 2 týdnech. Po 3 měsících jsou jizvy již skoro neviditelné. Po jednom roce, za předpokladu dobře odvedené operace, je najde pouze plastický chirurg, který má s tímto typem operací větší zkušenosti.
 

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.