Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Co je plastika nosu (rhinoplastika)?

Plastická operace nosu patří k nejcitlivějším zákrokům. Proto se rhinoplastice věnují jen zkušení operatéři, kteří dobře vědí, jak dosáhnout takového výsledku, jenž by korespondoval s celkovou linií obličeje a výrazu člověka. S čím vším vám plastika nosu pomůže? Jak zákrok probíhá a proč je druhá fáze hojení nejdůležitější? Kompletní průvodce rhinoplastikou.

Plastická operace nosu neboli rhinoplastika patří mezi velmi žádané a zároveň nejnáročnější estetické zákroky. Operatér vám může změnit velikost a tvar nosu, upravit nosní dírky či napravit vychýlenou nosní přepážku a jiné deformity. Operaci nosu podstupují klienti z estetických i zdravotních důvodů.

plastika nosu foto před/po profil

Přínosy operace nosu

 • vyřeší různé deformity, velikost, symetrii a tvar
 • trvalé úpravy měkké i kostěné části nosu
 • zlepšení funkčnosti nosu – dýchání
 • řeší některé příčiny chrápání
 • operaci nosu lze provádět i v lokální anestezii
 • trvalý výsledek
 • bez viditelné jizvy
 • zlepší psychiku a sebevědomí

Co vše rhinoplastika řeší

Důvody plastické operace nosu:

 • estetické
 • funkční
 • psychické

S čím zákrok pomůže:

 • velikost – zmenšení nosu
 • deformity vlivem úrazu
 • plastika nosu: bambule neboli úprava špičky nosu
 • zúžení nosu
 • změna profilu nosu
 • operace nosní přepážky
 • hrbolek hřbetu nosu (uprostřed), tzv. orlí nos
 • velké nosní dírky
Získejte kompletního průvodce rhinoplastikou

Operace nosu: Typy zákroků

Funkční úpravy:

 • rozšíření nosních cest – lepší dýchání (septoplastika)

Estetické úpravy:

 • zmenšení špičky nosu (operace měkkého nosu)
 • zúžení špičky nosu
 • odstranění hrbolu
 • úprava profilu
 • korekce nosních dírek

1/ Otevřená vs. uzavřená rhinoplastika

Operaci nosu lze provádět dvěma způsoby – uzavřenou nebo otevřenou metodou. Při uzavřené rhinoplastice se vede řez v nosních průchodech, bez kožní jizvy.

Otevřená rhinoplastika nabízí lepší přístup pro operatéra. Krátký kožní řez se vede nad přepážkou a následně se nadzvedne hrot nosu. Jizva o velikosti 3 – 5 milimetrů je téměř vždy viditelná.

2/ Operace měkkého nosu

Provádí se v lokální nebo celkové anestezii. Lze kombinovat s klasickou úpravou kostní části. Operatér volí přístup z nosních dírek.

Při operaci měkkého nosu se upravuje špička (bambulka), velikost nosních dírek, redukuje se chrupavčitá část, bez zásahu do kostry. Po operaci se vloží tamponáda a fixující dlaha.

3 /Septoplastika (SEP-toe-plas-tee) – operace nosní přepážky

Cílem zákroku je šetrně vyrovnat nosní přepážku a zlepšit tak funkci dýchání. Operace se provádí v celkové narkóze a vyžaduje zkušeného operatéra, vyšetření na ORL, případně přítomnost ORL specialisty.

Zákrok trvá 45 – 90 minut. Operatér pracuje buď uzavřenou cestou, nebo z otevřeného přístupu.

Příčiny vybočené nosní přepážky:

 • vrozená vada
 • úraz

Potíže způsobené vybočenou nosní přepážkou:

 • ztížené dýchání nosem
 • chronické rýmy
 • problém s chrápáním
 • obtíže aplikovat nosní spreje a kapky

operace nosu foto před/po

Typy nosů

Nos charakterizují 3 různé rozměry:

 • šířka
 • délka
 • výška

Tvarů a typů nosů je velké množství. A některé názvy už i zlidověly:

 • orlí nos – široká středová část, zaoblený tvar, špička směřuje mírně dolů
 • římský nos – dlouhý, výrazný, mírně zahnutý ve střední části
 • pršák – špička nosu směřuje vzhůru
 • skoba – výrazný hrbolek ve střední části nosu

Kdy jít na plastiku nosu

Optimální věkové rozmezí pro plastiku nosu je od ukončení růstu kostry obličeje (dívky cca 16 – 17 let, chlapci od 18 let) zhruba do 35 let věku klienta. Vždy záleží na rozsahu zákroku, kvalitě a typu kůže. Z hlediska hojení nám dostatečná pružnost a elasticita měkkých tkání dovolí provádět zákrok většího rozsahu a snižuje i riziko zbytnění a nadměrného jizvení tkání, které může negativně ovlivnit výsledný tvar nosu.

Pokud se jedná spíše o menší rozsah úpravy tvaru a velikosti, můžeme si dovolit operovat i v pozdějším věku bez velkého rizika komplikací v období hojení. Dále obecně platí, že větší riziko zbytnění jizev s negativním ovlivněním tvaru nosu je vždy v oblasti chrupavčité části nosu. V kostěné části nosu v horní polovině se problémy vyskytují ojediněle.

Rhinoplastika: Nejlepší chirurg vám sdělí všechna rizika

Podle čeho vybírat chirurga na plastiku nosu:

 • atestace
 • četnost operací zákroku
 • letité zkušenosti
 • respektuje linie vašeho obličeje
 • ukáže vám fotky před/po
 • reference
 • osobní dojem
 • získáte od něj maximální množství informací: možnosti, průběh operace, vše o rekonvalescenci a možných komplikacích po rhinoplastice

Video: Plastická operace nosu v UEM

Plastika nosu: Průběh zákroku

Konzultace

Nejprve si vás vyslechneme a následně zhodnotíme stav vašeho nosu. Společně pak najdeme kompromis a způsob korekce nosu tak, abychom zachovali individuální rysy vašeho obličeje.

„Rozsah plastické operace nosu a jeho tvarové změny jsou velmi důležité i z hlediska psychologického. Pokud se rozhodneme pro větší změnu tvaru i velikosti nosu, je vždy velmi důležitá i reakce okolí – přátel, rodiny, pracovního kolektivu apod. To bývá většinou přijatelnější pro mladší pacienty. Zařazení do nového okruhu přátel či kolektivu je pak po operačním zákroku snazší. U plastik nosu, které tvar víceméně zachovávají a jedná se spíše o mírné zmenšení či zjemnění nosu, se reakce okolí nemusíme tak obávat,“ vysvětluje MUDr. Dušan Záruba.

Před operací

Provádíme kompletní předoperační vyšetření – laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem. Předpokladem je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav.

Tři týdny před operací nosu by nemělo proběhnout žádné akutní či zánětlivé onemocnění či onemocnění kůže obličeje. 2–3 týdny před operací nosu by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů není vhodné.

Pokud jsou před rhinoplastikou problémy s dýcháním nosem či s průchodností nosu nebo je nos deformován po úrazu, doporučujeme v některých případech doplnit ORL vyšetření, popřípadě RTG snímky kostry obličeje a nosu.

Narkóza

Na našem pracovišti provádíme rhinoplastiku převážně v celkové narkóze. Pokud se upravuje měkká část nosu a řeší drobné korekce, nebo klient nemůže ze zdravotních důvodů do celkové anestezie, není problém zákrok provést v místním znecitlivění. Vše si domluvíte s operatérem, případně i na schůzce s anesteziologem.

Délka výkonu

40 – 70 minut

Průběh rhinoplastiky

U nás na klinice provádíme rhinoplastiku vnitřní cestou – nosními otvory, takže nevznikají žádné zevní jizvy. Nejprve se uvolní kožní plášť od chrupavčité i kostěné kostry nosu. Dále se odpreparuje dle potřebného rozsahu sliznice.

Následně se zmenší či modeluje kostra a event. i měkké tkáně. Sliznice se zašije vstřebatelnými stehy. Nos se zatamponuje a fixuje dlahou.

Hospitalizace

Po plastice nosu zůstanete na našem lůžkovém oddělení do druhého dne do rána.

Rhinoplastika: Hojení

2. den
Po kontrole operatérem odcházíte domů.

3. – 4. den
Otoky nosu po rhinoplastice jsou zcela běžné a objevují se kolem očí a tváří. Dodržujte klidový režim a opatrně si místa chlaďte.

4. den
Můžete si vyndat tamponádu z nosu / případně při kontrole na klinice. Někdy se vám při tom může lehce zamotat hlava, proto je dobré vždy sedět.

10. den
Prvních 10 dní se nedoporučuje smrkat. Nos čistěte opatrně vatovými tyčinkami.

12. – 14. den
Fixaci dlahu vám odstraníme okolo 14. dne. Nyní začíná 2. fáze hojení, na kterou budete mít velký vliv hlavně vy. Pro úspěšný výsledek je nutné dodržovat všechny pokyny lékaře a být v rekonvalescenční fázi pečliví.(1) Do obvyklého životního režimu se mohou klienti zapojit právě po sejmutí dlahy. Ženy mohou používat běžnou kosmetiku včetně líčení.

„Pooperační fáze u plastiky nosu je proces dlouhodobý a jeho vývoj velmi individuální. Proto jsou nutné průběžné kontroly a eventuálně provádění tlakové masáže, náplasťové fixace na noc a další péče, které jsou pro další hojení a výsledný efekt velmi důležité,“ doplňuje MUDr. Dušan Záruba.

Bolest
Pooperační bolesti jsou mírné a zvládnete je s běžnými analgetiky.

Plastika nosu: modřiny
Stejně jako otoky, tak i modřiny jsou součástí pooperační fáze (zejména při úpravě kostěné části). Objevují se u kořene nosu a pod očima cca 1. – 3. den po zákroku a ustupují směrem do tváře.

Sportování a fyzická zátěž
Ke sportování a plné fyzické zátěži se pacient může vrátit po 4 – 8 týdnech. Rekonvalescence je však proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta. Nezbytným předpokladem je proto vzájemná důvěra a spolupráce pacienta s chirurgem.

Hojení
Hojení sliznice i celková regenerace tkání nosu je velmi dobrá a poměrně rychlá.

Výsledek po rhinoplastice
Za tvarově i funkčně stabilizovaný můžeme nos pokládat po asi třech měsících od operace (někdy 6 – 12 měsíců).

Masáž nosu
Po odstranění dlahy je vhodné začít nos masírovat. Na klinice vám přesně ukážeme, jak dělat tlakové masáže po rhinoplastice.

Plastika nosu: Rizika a možné komplikace

Krvácení:

Nejběžnější komplikací, která způsobuje rozsáhlejší krevní podlitiny a modřiny obličeje, zejména kolem očí. Proto po operaci nosu požadujeme hospitalizaci. Krvácení lze zmírnit léky nebo úpravou tamponády nosu.

Infekce:

Zánětlivé komplikace po plastice nosu jsou poměrně vzácné.

Asymetrie / Deformita nosu:

Komplikace nastávají spíše až ve zmíněné druhé fázi hojení. Stabilizace tkání při tvorbě plošné jizvy může zbytnět nebo zesílit nepravidelně tak, že výsledný tvar nosu po operaci se mění, někdy až deformuje. Pokud se nepodaří komplikace hojení zvládnout pooperační péčí a dojde již ke stabilizaci tvarové změny, je třeba toto řešit korekční operací. Tyto komplikace nebývají časté, ale pravděpodobnost jejich vzniku vždy narůstá po operacích poúrazových změn nosu, po opakovaných plastikách nosu nebo u většího rozsahu operace u starších pacientů.

Plastika nosu hrazená pojišťovnou

Zdravotní pojišťovna hradí plně zákrok v případě narušení funkčnosti nosu. Tedy pokud došlo k vychýlení nebo deformaci nosní přepážky v jedné nebo u obou nosních dírek a je tím omezené dýchání.

Vždy si ověřte u své pojišťovny, zda hradí podobný typ zákroku. Plastické operace nosu z estetického důvodu zdravotní pojišťovny neproplácí. Ústav estetické medicíny zákrok na pojišťovnu v současné době nenabízí.

Plastika nosu: Cena

Plastická operace nosu stojí 44 000 – 54 000 Kč. Přesnou cenu stanoví lékař na konzultaci. Tato cena obsahuje anestezii, operaci, 1 den hospitalizace a všechny pooperační kontroly.

Při stanovení termínu platí klient do 14 dnů zálohu 10 000 Kč. Zbytek ceny zákroku platí ráno v den operace. Plastika nosu na splátky na naší klinice není možná.

Více informací v našem ceníku >>

REFERENCE:
1/ pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Rhinoplasty. Rod J Rohrich, Jamil Ahmad.
Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21788798/ [2011 Aug] 

Průběh operace nosu – příběhy našich pacientek

Zajímá vás, jak probíhá plastika nosu?
Přečtěte si rozhovor s osobní trenérkou Kamilou Pavlíčkovou!
✓ Zjistěte, jak je s novým nosem spokojená trenérka a marketingová specialistka Naďa Kalašová.
✓ Anebo se podívejte na podrobný popis zkušenosti s rhinoplastikou naší pacientky Soni Ch.

Uvažujete o chirurgické korekci a zdokonalení tvaru nosu?

Objednejte se ke konzultaci! Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok plastika nosu (rhinoplastika) – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Fotografie

Více fotografií »

Časté dotazy

Kolik stojí plastika nosu?

 • Cena operace měkké části začíná na 24 000 Kč, kompletní rhinoplastika (včetně úpravy kostry) stojí od 44 000 Kč. Více info v našem ceníku »

Kdy jít na plastiku nosu?

 • Ideální věk pro plastiku nosu je od ukončení růstu kostry obličeje (chlapci od 18 let, dívky cca 16–17 let) zhruba do 35 let věku pacienta.

Co je otevřená rhinoplastika?

 • Při otevřené rhinoplastice operatér pomocí drobného řezu vedeného nad nosní přepážkou odhalí vnitřní část nosu a získá lepší přehled pro celý zákrok. Výsledná jizvička je většinou viditelná.

Jak dlouho trvá plastická operace nosu?

 • Zákrok obvykle trvá 45–90 minut. Vše záleží na typu úpravy nosu. Více se o průběhu zákroku dočtete v článku.

Vadí při operaci nosu make-up a umělé řasy?

 • U operace je důležité dodržovat sterilní prostředí a zabránit infekci. Make-up je nutné důkladně očistit a umělé řasy nejsou vhodné.

Za jak dlouho po plastice nosu se vyndávají stehy, dlaha a tamponáda?

 • Tamponáda se vyndává 4. den od operace. Vždy u toho seďte, může se vám mírně zatočit hlava. Fixační dlaha se odstraňuje kolem 14. dne.

Jak dlouho přetrvávají po plastice nosu otoky a modřiny?

 • Objevují se kolem 1.-3. dne od operace. Ustupují několik dní směrem do tváře.

Jak masírovat nos po rhinoplastice a čím mazat jizvy?

 • Po odstranění dlahy je vhodné začít masírovat. Jedná se o drobné tlaky na přesně určená místa. Celou masáž nosu vám ukážeme na kontrole po operaci.

Za jak dlouho po operaci nosu je možné se vrátit do práce a k běžným činnostem?

 • Každý se hojí individuálně. Ke klasické nenáročné činnosti je možné se vrátit po týdnu. Plná fyzická zátěž se doporučuje po 4-8 týdnech.

Kdy je možné po plastice nosu jít do solária a opalovat se?

 • Po plném zahojení, tedy po 4-8 týdnech. Vždy záleží, jak se hojíte. Předem se domluvte s ošetřujícím lékařem.

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.