Labioplastika koriguje velikost a tvar stydkých pysků. Stydké pysky – labia – jako součást ženského pohlavního orgánu ohraničují vchod poševní, ústí močové trubice a poštěváček – klitoris. Velké stydké pysky jsou vně a jsou tvořeny kožní řasou, vnitřně jsou malé stydké pysky tvořené kožně slizniční řasou na přechodu do pochvy. V místě horního spojení malých stydkých pysků je klitoris.

S problémem povolení či nadměrné velikosti velkých stydkých pysků se setkáváme poměrně zřídka. Malé stydké pysky jsou svou strukturou jemnější a zejména vnitřní slizniční část nemá velkou pevnost ani elasticitu a proto má daleko větší tendenci povolovat. Toto se děje zejména po velké zátěži poševního vchodu při porodu. Setkáváme se ale i s vrozeně více vyvinutými malými stydkými pysky. Při obvyklém poměru velké stydké pysky překrývají malé, nebo malé stydké pysky jen mírně vyčnívají. Pokud jsou ale malé stydké pysky vrozeně příliš velké, nebo dojde k výraznému povolení po porodu či ztrátou elasticity stárnoucí tkáně, výrazně pak vyčnívají mezi velkými stydkými pysky. Často se setkáváme i s asymetrií, kdy zvětšení či povolení jednoho stydkého pysku je znatelně větší oproti straně druhé. Toto se stává pro ženu obtěžující. Přináší to problémy s hygienou, sliznice je citlivější a může být podrážděna oblečením, vzhledově může vadit v těsných kalhotách či plavkách a může působit i problémy při pohlavním styku.

Plastická operace stydkých pysků je jediný způsob, jak tento problém vyřešit trvale a dobrým výsledkem.

Labioplastika – kdy a jak operovat

Pokud se jedná o vrozeně zvětšené stydké pysky, doporučujeme labioplastiku po 18. roce věku. Jedná-li se o povolení labií po porodech, obvykle bychom měli počkat po posledním porodu, abychom nemuseli operaci event. opakovat. Jinak operační zátěž pro pacientku při plastice stydkých pysků je malá, takže můžeme operovat při stabilizovaném zdravotním stavu kdykoli.

Při labioplastice se provádí zmenšení malých stydkých pysků tak, aby neprominovaly nad úroveň velkých stydkých pysků a aby byly symetrické. Velikost a tvar se dá dle možností tkáně přizpůsobit požadavkům pacientky. Do oblasti klitorisu obvykle nezasahujeme, aby se nenarušila jeho poměrně velká citlivost. Pokud sliznice stydkých pysků příliš klitoris překrývá, může se provést i jeho mírné obnažení, aby byla citlivost klitorisu ženou více vnímána.

Předoperační příprava před operací stydkých pysků

Předpokladem pro provedení labioplastiky je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. 2 – 3 týdny před plastickou operací stydkých pysků by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin či jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před plastikou stydkých pysků není vhodné.

Určitě by měla být vyloučena gravidita z důvodu narkosy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.

Při pravidelné menstruaci doporučujeme načasovat operační termín vždy po menstruaci, nikoli před ní. Během menstruace se operace neprovádí.

Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem.

Labioplastika – popis zákroku

Plastická operace stydkých pysků se provádí v celkové anestezii na operačním stole v gynekologické poloze.

Po vyměření a nákresu se provede řezem odstranění nadbytečné tkáně. Řez je veden v podélné linii stydkých pysků, ve stejném směru je pak provedeno sešití sliznice obvykle vstřebatelnými stehy. Labioplastika je ukončena přiložením absorpčního obvazu. Doba zákroku je obvykle 20 – 40 minut dle rozsahu operace.

Pooperační průběh po labioplastice

Kontrola po operaci stydkých pysků se provádí druhý den. Dále je třeba dodržovat zvýšenou hygienu – sprchování 3x denně a po každé toaletě. Vzhledem k pooperačnímu otoku, který je vždy v této lokalitě výraznější, je třeba přikládat studené obklady a dodržovat klidový režim zejména 3 – 4 dny po operaci. Pokud jsou použity nevstřebatelné stehy, odstraňují se obvykle po týdnu. Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 5 – 7 dnech po labioplastice. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 2 – 3 týdnech dle rozsahu zákroku a stavu hojení. Pohlavní styk není vhodný 2 – 3 týdny po operaci.

Komplikace po plastické operaci stydkých pysků

Časné komplikace labioplastik jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (podávání antibiotik a léků omezující krvácení). Pokud se vytvoří v pooperačním průběhu větší krevní podlitina, může přetrvávat po dobu vstřebávání i větší otok, neovlivní to však výsledek operace, pouze prodlouží dobu rekonvalescence.

Vzhledem k tomu, že tkáně této lokality mají velmi dobrou schopnost regenerace, nebývá po plastické operaci stydkých pysků problém ani s hojením, ani s jizvami, které se během několika týdnů téměř ztratí a nejsou viditelné. Několik týdnů mohou přetrvávat změny citlivosti, které se postupně rovněž upraví.

Uvažujete o labioplastice?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok labioplastika – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Doporučujeme: Navštivte web operacestydkychpysku.cz – souhrnné informace o operaci stydkých pysků.

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.