Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Labioplastika je plastická operace, kterou se upravuje velikost a tvar stydkých pysků. Některé ženy se rozhodnou pro tento zákrok z estetických důvodů, jiné z fyzického nepohodlí nebo zdravotních problémů. Jak tento zákrok probíhá? Co vše je nutné udělat před operací a kdy se vrátíte k běžným aktivitám?

Co je labioplastika

Labioplastika je operace stydkých pysků. Koriguje jejich tvar a velikost. Velké stydké pysky jsou vně a jsou tvořeny kožní řasou, uvnitř jsou malé stydké pysky tvořené kožně slizniční řasou na přechodu do pochvy. V místě horního spojení malých stydkých pysků je klitoris.

S problémem povolení či nadměrné velikosti velkých stydkých pysků se setkáváme poměrně zřídka. Zmenšení malých stydkých pysků bývá nejčastějším požadavkem.

Malé stydké pysky jsou svou strukturou jemnější a zejména vnitřní slizniční část nemá velkou pevnost ani elasticitu, a proto má daleko větší tendenci povolovat. Toto se děje zejména po velké zátěži poševního vchodu při porodu. Setkáváme se ale i s vrozeně více vyvinutými malými stydkými pysky. Při obvyklém poměru velké stydké pysky překrývají malé, nebo malé stydké pysky jen mírně vyčnívají.

Pokud jsou ale malé stydké pysky vrozeně příliš velké, nebo dojde k výraznému povolení po porodu či ztrátou elasticity stárnoucí tkáně, výrazně pak vyčnívají mezi velkými stydkými pysky. Často se setkáváme i s asymetrií, kdy zvětšení či povolení jednoho stydkého pysku je znatelně větší oproti straně druhé. Toto se stává pro ženu obtěžující. Přináší to problémy s hygienou, sliznice je citlivější a může být podrážděna oblečením, vzhledově může vadit v těsných kalhotách či plavkách a může působit i problémy při pohlavním styku.

Plastická operace stydkých pysků je jediný způsob, jak tento problém vyřešit trvale a s dobrým výsledkem.

Kdy a jak operovat

Pokud se jedná o vrozeně zvětšené stydké pysky, doporučujeme labioplastiku po 18. roce věku. Jedná-li se o povolení labií po porodech, obvykle bychom měli počkat po posledním porodu, abychom nemuseli operaci event. opakovat. Jinak operační zátěž pro pacientku při plastice stydkých pysků je malá, takže můžeme operovat při stabilizovaném zdravotním stavu kdykoli.

Při labioplastice se provádí zmenšení malých stydkých pysků tak, aby neprominovaly nad úroveň velkých stydkých pysků a aby byly symetrické. Velikost a tvar se dá dle možností tkáně přizpůsobit požadavkům pacientky. Do oblasti klitorisu obvykle nezasahujeme, aby se nenarušila jeho poměrně velká citlivost. Pokud sliznice stydkých pysků příliš klitoris překrývá, může se provést i jeho mírné obnažení, aby byla citlivost klitorisu ženou více vnímána.

Před zákrokem

Předpokladem pro provedení labioplastiky je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací.

2–3 týdny před plastickou operací stydkých pysků by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou), pokud nejsou doporučeny lékařem. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před plastikou stydkých pysků není vhodné.

Určitě by měla být vyloučena gravidita z důvodu narkózy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.

Při pravidelné menstruaci doporučujeme načasovat operační termín vždy po menstruaci, nikoli před ní. Během menstruace se operace neprovádí.

Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem.

Labioplastika: Průběh zákroku

Jak probíhá labioplastika? Lokální anestezie je možnou variantou, ale převážně plastickou operaci stydkých pysků provádíme v analgosedaci nebo celkové anestezii na operačním stole v gynekologické poloze.

Po vyměření a nákresu se provede řezem odstranění nadbytečné tkáně. Řez je veden v podélné linii stydkých pysků, ve stejném směru je pak provedeno sešití sliznice obvykle vstřebatelnými stehy. Labioplastika je ukončena přiložením absorpčního obvazu. Doba zákroku je obvykle 20–40 minut dle rozsahu operace.

Labioplastika: Po operaci je důležitá hygiena a klid

Hygiena

Kontrola po operaci stydkých pysků se provádí druhý den. Dále je třeba dodržovat zvýšenou hygienu – sprchování 3x denně a po každé toaletě.

Stehy

Pokud jsou použity nevstřebatelné stehy, odstraňují se obvykle po týdnu.

Režim a fyzická zátěž

Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 5–7 dnech po labioplastice. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 2–3 týdnech dle rozsahu zákroku a stavu hojení.

Sexuální aktivita

Pohlavní styk není vhodný 2–3 týdny po operaci.

Labioplastika hojení

Hojení po labioplastice probíhá individuálně, obvykle trvá několik týdnů.

Labioplastika – bolest a otoky

Po zákroku může dojít k mírnému krvácení, otoku nebo podlitinám, které by měly odeznít do 10 dnů.

Vzhledem k pooperačnímu otoku, který je vždy v této lokalitě výraznější, je třeba přikládat studené obklady a dodržovat klidový režim zejména 3–4 dny po operaci.

Bolest ustupuje většinou do dvou dnů a je možné ji zmírnit běžně dostupnými analgetiky. Důležitý je klidový režim a vyhýbání se sezení na tvrdé podložce a nošení těsného oblečení v době rekonvalescence. Pokud je bolest příliš silná a omezuje to běžné močení a hygienu, vyhledejte lékaře a problém s ním konzultujte.

Labioplastika: Výsledek

Plastika stydkých pysků má okamžité a trvalejší výsledky. Operace stydkých pysků může zlepšit nejen estetický vzhled, ale také sebevědomí, sexuální život, pohodlnější sportování a hygienu.

Výsledek je vhodné hodnotit po dvou měsících od zákroku. Do té doby se mohou stydké pysky měnit, otékat a také se objevují drobné modřinky.

Časem může vlivem gravitace docházet k opětovnému povolení, není problém zákrok kdykoliv zopakovat.

Komplikace po plastické operaci stydkých pysků

Časné komplikace labioplastik jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (podávání antibiotik a léků omezujících krvácení). Pokud se vytvoří v pooperačním průběhu větší krevní podlitina, může přetrvávat po dobu vstřebávání i větší otok, neovlivní to však výsledek operace, pouze prodlouží dobu rekonvalescence.

Vzhledem k tomu, že tkáně této lokality mají velmi dobrou schopnost regenerace, nebývá po plastické operaci stydkých pysků problém ani s hojením, ani s jizvami, které se během několika týdnů téměř ztratí a nejsou viditelné. Několik týdnů mohou přetrvávat změny citlivosti, které se postupně rovněž upraví.

Cena labioplastiky

Kolik stojí labioplastika? V UEM začíná cena na 16 000 Kč. Cena plastiky stydkých pysků se však může lišit. Kompletní sumu vám sdělí lékař po konzultaci.

Labioplastika ceník >>

Labioplastika na pojišťovnu

Labioplastika je ve většině případů estetický zákrok, který si musíte hradit samy. Existuje jedna diagnóza, která umožňuje labioplastiku podstoupit na pojišťovnu – jedná se o hypertrofii stydkých pysků – vrozená vada. Pro uhrazení pojišťovnou je nutné mít doporučení od gynekologa a schválení revizního lékaře pojišťovny. U nás na klinice tento zákrok na pojišťovnu neprovádíme.

REFERENCE:
1/ plasticsurgery.org. What to expect at every stage of your labiaplasty. Jennifer Harrington, MD. Dostupné na: https://www.plasticsurgery.org/news/blog/what-to-expect-at-every-stage-of-your-labiaplasty [August]

2/ nhs.uk. Labiaplasty (vulval surgery) Dostupné na: https://www.nhs.uk/conditions/cosmetic-procedures/cosmetic-surgery/labiaplasty/

3/ baaps.org.uk. Aesthetic Genital Surgery: Female Genital Aesthetic Surgery. Dostupné na: https://baaps.org.uk/patients/procedures/18/aesthetic_genital_surgery

Uvažujete o labioplastice?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok labioplastika – Praha Emauzy a Karlovy Vary.


Časté dotazy

Co je labioplastika?

  • Jde o plastickou operaci, při které se upravuje velikost a tvar stydkých pysků.

Kdy je nutná labioplastika?

  • Vždy je to na vašem uvážení. Většinou ženy operaci podstupují v případě vrozeného zvětšení stydkých pysků, nebo po změně velikosti a tvaru po porodu.

Kdy je vhodný věk na labioplastiku?

  • Pokud jde o vrozené zvětšení stydkých pysků, je možné zmenšení podstoupit v 18 letech. Jinak se úprava doporučuje až po porodu.

Kolik stojí labioplastika?

  • Cena plastiky stydkých pysků začíná u nás na klinice na 16 000 Kč.

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.