facelift uem

Lifting obličeje a krku (Facelift) řeší problematiku projevů stárnutí. Plastická operace obličeje nemůže zastavit proces stárnutí, jeho projevy však oddálí o několik let. Jedná se o vypnutí kůže a podkožního aparátu obličeje a krku. Díky novým metodám v kosmetologii a korektivní dermatologii se velmi dobře daří zmírnit a oddalovat projevy stárnutí obličeje.

Přesto facelift i v současné době patří stále k nejčastějším estetickým operacím, protože je-li správně načasován, jeho efekt je stále nejvýraznější a dlouhodobý. Pokud je třeba řešit problémy stárnutí celého obličeje, měl by být nejprve proveden lifting obličeje a krku - facelift, pak následuje operace očních víček a nakonec lifting čela. Facelift může být prováděn u žen i mužů. U mužů však nejsou vždy tak dobré možnosti zastření jizev díky postupně řídnoucím vlasům a navíc dojde vytažením kůže k posunu růstu vousů těsně před i za ušní boltec.

Kdy je vhodné podstoupit Facelift

Maximální efekt lze očekávat, je-li lifting obličeje proveden v optimálním věkovém rozmezí s přihlédnutím k typu obličeje, kvalitě kůže a elasticitě. Nejčastější věková skupina je 50 – 60 let. U plastické operace obličeje však platí více, než kdekoli jinde, že by zákrok měl být správně načasován. K faceliftingu bychom měli přistoupit, když se jedná již o výrazněji povolenou kůži obličeje (nejčastěji to bývá v oblasti tváří v dolní polovině na hraně oblouku dolní čelisti a na krku v oblasti podbradku) a pokud již struktura tkání obličeje má již výrazně sníženou eleasticitu. V takovém případě bude efekt plastiky obličeje dlouhodobý (průměrně 8 – 10 let), protože tkáně obličeje a krku již nemají dostatečnou pružnost a schopnost přizpůsobení se neustálému pohybu navyklé mimiky. Operujeme-li příliš brzy, efekt po faceliftu bude dobrý, ale pružná a elastická kůže i podkožní struktury se poměrně rychle přizpůsobí navyklým pohybům a mimice a zhruba do 2-3 let efekt operace zcela vymizí.

Plastickou operaci obličeje a krku lze samozřejmě opakovat, ale je to vhodné jednou, maximálně dvakrát a vždy po delším odstupu (přibližně 10 let). Pokud k opakovaným faceliftům dojde vícekrát a s časovým odstupem 3 – 4 let, dosáhneme postupně upjatého maskovitého obličeje se ztenčelou kůží a rizikem výrazných roztažených jizev.

Rozsah i maxima povolené kůže obličeje a krku bývá dosti individuální, stejně jako rozsah vrásek. Proto se i při liftingu obličeje musíme soustředit na jednotlivé partie individuálně. Někdy je třeba se více zaměřit na oblast krku a úhlu dolní čelisti, jindy naopak spíše na tváře až k oblasti spánků apod.

Stejně i rozsah a hloubka vrásek je velmi rozdílná. Musíme si uvědomit, že vrásky jsou pouze odrazem naší navyklé mimiky a schopnosti kůže tah mimickým svalů více či méně vyrovnávat. Při face liftu dojde k vypnutí kůže a tím vyhlazení a změlčení mimických vrásek. Do mimiky obličejových svalů však při operaci nezasahujeme, proto je třeba počítat s tím, že tyto vrásky se opět postupně začnou tvořit či prohlubovat.

Nosoretní vrásky probíhající od nosních křídel k ústním koutkům a tvořícím přirozené rozhraní skupiny tvářových svalů a kruhového svalu úst jsou na obličeji vždy. Face liftingem je můžeme zjemnit a vyhladit, ale nikdy ne odstranit. Rovněž jemné kolmé vrásky na horním a dolním rtu lifting obličeje neodstraní ani neovlivní.

Obecně lze říci, že lepší a dlouhodobější efekt faceliftu je vždy u obličeje štíhlejšího, s jemnější kůží. U kulatějšího typu obličeje s větší vrstvou podkožního tuku nedosáhneme tak výrazného vypnutí kůže, výhodou zde však je, že zde nebývají jemné mimické vrásky.

Je-li výraznější vrstva podkožního tuku na krku, zejména v oblasti podbradku, lze lifting obličeje a krku doplnit liposukcí podbradku, čímž dosáhneme vždy výraznějšího efektu.

Příprava před liftingem obličeje a krku

Pokud se rozhodneme pro facelift, je třeba vědět, že operační zátěž i pooperační průběh je již poměrně většího rozsahu, i když hojení a regenerace tkání obličeje je vždy velmi dobrá a poměrně rychlá.

Rozhodně musíme provést kompletní předoperační vyšetření, předpokladem pro tento zákrok je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav. Rovněž by 3 týdny před face liftingem nemělo proběhnout žádné akutní či zánětlivé onemocnění či onemocnění kůže. 2 – 3 týdny před plastikou obličeje by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před operací není vhodné.

Barvení vlasů není vhodné 7 – 10 dnů před liftingem obličeje, protože uvolňování vlasové barvy ztěžuje předoperační mytí a dezinfekci vlasů.

Lifting obličeje a krku – Facelift

Zákrok provádíme v kombinaci místního a celkového znecitlivění. Celkové znecitlivění může být buď celková anestézie nebo tzv. analgosedace (anestesie řízená nitrožilně).

Facelift zahajujeme po celkové desinfekci obličeje i vlasů řezem vedeným z vlasaté části spánkové krajiny směrem dolů těsně před boltcem (řez lze vést buď před nebo za tragem – t.j. chrupavčitým výběžkem vyklenujícím se před zvukovodem), dále kolem ušního lalůčku a v rýze za boltcem, kde se asi v polovině boltce stáčí do vlasů. Délka řezu je závislá na potřebném rozsahu operace. Poté se uvolní kůže tváře a krku od spodiny a vyměří se a odstraní nadbytky kůže. Dále je třeba provést SMAS lifting – posun a zpevnění vazivově svalové podkožní struktury. Provádí se buď plikací – nařasením, nebo resekcí – odstraněním povolené podkožní struktury a sešitím vstřebatelnými stehy. Nakonec je třeba pečlivě sešít kožní okraje pomocí intradermálních (nitrokožních) stehů na viditelných místech a jednotlivých stehů ve vlasech a za boltci. Používají se vstřebatelné i nevstřebatelné materiály. Ve většině případů je třeba k odvádění drobného krvácení zavést na 24 hodin jemné trubičkové dreny. Plastická operace obličeje je ukončena přiložením celkového obvazu hlavy. Obvyklá operační doba liftingu obličeje je 70 - 90 minut.

Pooperační průběh po faceliftingu

Po liftingu obličeje je nutná hospitalizace alespoň do druhého dne, kdy je proveden první převaz. Pokud je průběh standardní, jsou při tomto převazu odstraněny drény a pacient může být propuštěn do domácího ošetřování. Vždy je třeba dodržovat polohu na zádech s vyvýšenou hlavou. Celkový obvaz však zůstává dle pokynů ošetřujícího lékaře 3 – 5 dnů po operaci.

Otoky obličeje a očních víček, někdy i podkožní krevní podlitiny v prvních pooperačních dnech patří k normálnímu pooperačnímu průběhu. Rovněž tělesná teplota může přechodně na 1 – 2 dny stoupat do 38 °C. Proto je třeba dodržovat klidový režim a přikládat studené obklady na tváře a víčka.

Pooperační bolesti po operacích obličeje většinou nebývají, spíše se jedná o nepříjemný tlak bandáže a omezené možnosti polohování hlavy.

Po sejmutí obvazu je třeba opakovaně mýt vlasy, další hojení již většinou probíhá bez obvazu. Obličej chráníme šátkem pouze na noc ev. při krátkodobém pobytu venku. Otoky obličeje a podlitiny postupně ustupují a mizí většinou do 7. – 10. dne po operaci.

Další kontroly a převazy po sejmutí obvazu jsou vždy dle pokynů lékaře a dle stavu hojení, stehy jsou většinou postupně odstraněny do 10 – 14 dnů. Po tuto dobu je třeba také dodržovat klidový režim s omezením pohybu hlavy a krku. Fyzickou zátěž musíme přidávat postupně. S normální zátěží včetně cvičení apod. můžeme začít zhruba po 1 měsíci od operace.

Líčení po faceliftu je možné zhruba týden po odstranění stehů, barvení vlasů tmavými barvami 4 – 6 týdnů po operaci.

Rekonvalescence je individuální a závisí na schopnostech hojení i celkovém přístupu každého jedince.

Po bezprostředním zahojení (do 10 – 14 dnů) musíme počítat s tím, že vzhledem k rozsahu operace potřebují tkáně obličeje a krku několik týdnů na stabilizaci. Pocity tahu při pohybu a porušení jemné dotykové citlivosti v operovaných místech jsou normálním průvodním jevem a postupně se upraví během několika týdnů. Rovněž mírné otoky a prosáknutí kůže se může přechodně objevovat, zejména v teplejším ročním období, ještě několik týdnů. Minimálně 2 – 3 měsíce po faceliftu bychom neměli obličej aktivně vystavovat intensivnímu slunečnímu záření a při pobytu na slunci chránit obličej krémy s vyšším ochranným faktorem.

Komplexní informace o pooperační péči po faceliftingu

Instruktážní videa k pooperační péči najdete zde.

Komplikace po plastické operaci obličeje a krku

Možnou komplikaci po liftingu obličeje představuje nejčastěji pooperační krvácení, které nám může prodloužit dobu hojení a vstřebávání otoků a modřin i o týdny. Další možnou komplikací je infekce a následné zánětlivé komplikace, kterým však většinou zabráníme preventivním podáním antibiotik. Přechodné mírné snížení citlivosti kůže obličeje odezní po několika týdnech.

Pozdějšími komplikacemi po faceliftingu může být snížení či porušení mimiky tváře nebo mimiky rtů a úst. Tyto komplikace jsou poměrně ojedinělé a vznikají porušením nervového vedení obličejových nervů. Jejich regenerace je poměrně dlouhodobá – většinou řadu týdnů – a vyžaduje speciální rehabilitaci obličejových svalů a podpůrnou léčbu vitaminy.

Dalším problémem po faceliftu mohou být postupně vznikající a zbytňující jizvy, nejčastěji za boltci, někdy i kolem lalůčků. Toto je závislé na velmi individuálních schopnostech hojení každého jedince. Zde je velmi důležitá dlouhodobá péče o jizvy dle rad plastického chirurga. Hojení jizev na obličeji však bývá velmi dobré a výrazné či zbytnělé jizvy vznikají spíše vzácně.

Uvažujete o omlazení obličeje pomocí faceliftingu?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok Facelift – lifting obličeje – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Doporučujeme: Navštivte www.liftingobliceje.info – souhrnné informace o Liftingu obličeje.

Fotografie

Více fotografií »

CHCETE VÍCE INFORMACÍ? ZEPTEJTE SE NÁS!

* označuje povinné položky

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

powered by Estheticon
© 2002 – 2021  Ústav estetické medicíny | Hodnocení | Ke stažení | Informace pro pacienty | Podmínky webu a zpracování osobních údajů | Cookies