Publikováno v časopise Diagnóza v roce 2010

Princip liposukce – tedy odsávání tuku- je metoda v plastické chirurgii používaná již více než 20 let. Jako metoda prošla oproti jiným estetickým operacím dosti rychlým vývojem, který umožnil také rozvoj techniky v medicíně v posledních letech.

Člověk současné doby zejména v oblastech euroamerické kultury má dostatečný, či spíše nadbytečný přísun potravin a není obecně nucen k soustavnému vyvíjení tělesné aktivity. To vede ke stále více se vyskytující obezitě, to znamená zvýšené tvorbě a ukládání tuku. Toto ukládání tuku probíhá v několika fázích a jinak u mužů a jinak u žen. V první řadě je třeba říci, že liposukce v žádném případě není vhodná k řešení či zmenšení projevů celkové obezity.

Liposukce je metodou odsávání podkožního tuku a pokud možno v ohraničených lokalitách. Ale ani v těchto lokalitách nemůžeme odsát všechen tuk, ale pouze snížit tukovou vrstvu nejlépe na výšku okolní vrstvy tuku. Podkožní tuk má totiž význam pro výživu a elasticitu kůže a je i jakýmsi vyrovnávacím mediem při pohybu kůže vůči svalům.

Jak jsme již zmínili, při dostatečném přísunu potravin se začne ukládat tuk, jako energetická zásoba, do geneticky předem určených lokalit. Zde se tuk ukládá přednostně a při hubnutí se zde redukuje jako poslední z lokalit. Při dalším ukládání tuku se situace opakuje a tím postupně tukové polštáře v podkoží narůstají. Jedná se zejména o oblasti boků, horní poloviny stehen, podbřišku a vnitřní strany kolen. Takto je tomu především u žen, u mužů se tuk začne přednostně ukládat v dutině břišní, nikoli v podkoží. Tím jsou pro liposukci v této fázi muži ztraceni, doplňkově je možno liposukci provádět v oblasti boků, event. ukládá-li se tuk v podkoží v oblasti břicha. Dochází- li k nárůstu hmotnosti a tím i přibývání tuku ve větší míře a dlouhodobě, ukládá se tuk celkově v organismu a dostáváme se k vyšším stupňům obezity, kde liposukce není vhodná. Ukládání tuku může být také ovlivněno různým onemocněním a hormonálními vlivy.

Máme tedy hezky vyvinuté tukové polštáře, které jsou vhodné ke zmenšení liposukcí. Pokud se jich chceme zbavit, určitě je dobré operaci neodkládat, protože kůže musí reagovat na objem odebraného tuku. Čím je kůže mladší a elastičtější, tím lépe se této náhlé změně objemu přizpůsobí. To neznamená, že liposukci nelze provádět v podstatě v jakémkoli věku. Ale potom je třeba rozsah odsátí tuku přizpůsobovat elasticitě kůže nebo již přistoupit na kompromis mezi množstvím odsátého tuku a vzhledem kůže po zákroku. Ta zůstává více či méně povolená a tvoří více povrchových nerovností, než kůže pružná a elastická. Je možné přistoupit k odsátí tuku i těsně do podkoží, kdy dojde k následnému přifixování kůže ke spodině, ale za cenu většího rizika nerovností kůže. U starších klientek se však často setkáváme s požadavkem zmenšení objemu některých tělesných partií, které lze obtížně skrýt i v oblečení a kožní nerovnosti již nepovažují za prvořadé.

Kromě výše uvedených lokalit se liposukce provádí i jako doplňková operace v rámci jiných zákroků. Nejčastěji při operacích břicha, redukčních operacích prsů, při redukci tukového polštářku podbradku u operací obličeje a řady dalších.

Další otázkou je, jakou metodu zvolit, protože v současné době se provádí liposukce s řadou modifikací. Pokud hovoříme o liposukci, jedná se vždy o chirurgickou metodu odsátí určitého objemu tuku. Proto je zde také efekt prakticky okamžitý po uplynutí doby rekonvalescence a dostatečně patrný. U klasické liposukce se provede rozrušení tukové vrstvy mechanicky kanylou a současně je tuk i odsáván. Aby se omezily na minimum nežádoucí nerovnosti kůže a podkožní krvácení, které způsobuje rozsáhlé a dlouho se vstřebávající modřiny, byly vyvinuty další metody liposukce. Vibrační liposukce využívá ve vysoké frekvenci vibrující tenké kanyly, které lépe a šetrněji rozrušují tukové buňky během odsávání. Ultrazvukové liposukce využívají ultrazvuku k rozrušení tuku buď přímo při odsávání nebo je toto prováděno vnější ultrazvukovou sondou v první době a v druhé době je tuk odsáván.

Tumescentní liposukce využívá rozprostření a narušení buněk vstřikováním velkého množství roztoku do tukové vrstvy a následné odsávání. Nutno dodat, že klasická liposukcí metoda prošla svým vývojem a v současné době, kdy se provádí tenkými kanylami, jsou výsledky také velmi dobré. Rozhodně neplatí, že by některá metoda byla právě tou nejlepší a převratnou, jak se často různých forem reklamy dozvídáme. Vždy záleží na dostatečných zkušenostech s danou metodou, zhodnocení možností optimálního efektu a preciznosti provedení.

Jako každá operace, vyžaduje i liposukce dostatečné zkušenosti operatéra. Velmi důležité je zhodnocení stavu a elasticity kůže a požadovaného odsátí objemu tuku. Podle toho by se měla event. i volit metoda liposukce. Někdy bývá i vhodné rozložit zákrok na dvě doby, nejen z hlediska maximálního možného odebraného objemu tuku, ale také pro postupné přizpůsobování se kůže a její elasticity. Důležitá je i fáze pooperační, kdy je třeba používat elastické stahovací prádlo a pomáhat hojení masážemi dle pokynů operatéra. Rovněž vystavování kůže intenzivnějšímu slunečnímu záření minimálně 1 měsíc po zákroku není vhodné pro větší sklon kůže k pigmentacím.

Odměnou nám potom bude trvalý efekt, protože zvýšená tuková vrstva se po jejím odsátí již v původním rozsahu neobnoví a tukové polštáře se znovu nevytvoří. Předpokladem je samozřejmě stabilizovaná tělesná hmotnost. Pokud dojde k výraznějšímu váhovému nárůstu, dojde ke zvýšení tukové vrstvy celkově, tedy i v místech po liposukci. Tato operace nám velmi dobře pomůže dotvarovat linii postavy, ale rozhodně není všemocná.

Publikováno v časopise Diagnóza v roce 2010

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.