Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Plastická operace uší (Otoplastika) řeší problematiku vrozených odchylek tvaru ucha, převážně tzv. odstálých boltců, event. tvarových deformací reliéfu boltce (vrozených nebo poúrazových).

Ušní boltec je tvořen chrupavkou a kožním krytem, který dosti přesně kopíruje tvar chrupavky boltce. Chrupavka je na spodní části fixována k lebce vazivovými pruhy a drobnými svaly, které dříve obstarávaly pohyb boltce, postupně však ztratily tuto funkci. Tyto vazivově svalové úpony určují i úhel postavení boltce vůči lebce. Pokud je boltec dobře tvarován, stačí při operaci přerušit tyto úpony a boltec více přitáhnout k lebce. Někdy je ale třeba upravit i reliéf boltce, který bývá nejčastěji nedostatečně hluboký a tvar boltce může být až kornoutovitý. Zde je třeba upravit a tvarovat reliéf chrupavky.

Dalšími vadami mohou být i různé tvarové výrůstky chrupavky nebo kůže, které narušují oblou a plynulou linii okraje ucha nebo ušního lalůčku. I toto je možné při otoplastice upravit. Ušní boltce se obvykle nevyvíjejí zcela symetricky, proto jsou časté mírné tvarové i velikostní asymetrie. Plastika uší se proto provádí bud’ na jednom, nebo na obou boltcích, v různém rozsahu v závislosti na místním nálezu.

Kdy a jak odstálé ušní boltce operovat

Dolní věková hranice pro provedení plastiky uší je u dětí kolem pátého roku věku, doporučujeme před začátkem školní docházky. Chrupavka boltců je u dětí relativně měkká a poddajná, takže tvarování chrupavky je snadnější a hojení probíhá bez výraznějších bolestí. V dospělém věku je nutné chrupavku obvykle pevněji fixovat a vzhledem k dosti velké četnosti nervových zakončení je fixace chrupavky a tlak na boltec v obvazu vnímán více bolestivě a zejména v prvních dnech je třeba bolestivost tlumit analgetiky. Jinak horní věková hranice pro plastickou operaci uší je dána pouze celkovým zdravotním stavem. Do osmnácti let pacienta je možné otoplastiku provést jen se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta.

Předoperační příprava u otoplastiky

Předpokladem pro plastickou operaci uší je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. Rovněž by 3 týdny před plastikou uší nemělo proběhnout žádné akutní či zánětlivé onemocnění či onemocnění kůže. 2-3 týdny před otoplastikou by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost.

U žen by určitě měla být vyloučena gravidita z důvodu operační zátěže, event. narkosy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci. Pokud bude plastika uší prováděna v místním znecitlivění, u dětí a mladých zdravých pacientů do 35 let není nutné předoperační vyšetření. Rozhodneme-li se provádět zákrok v narkóze nebo alganosedaci, předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem a u dětí pediatrem.

Operace uší – popis zákroku

Otoplastika je obvykle prováděna v místním znecitlivění. Celkové znecitlivění – narkóza nebo analgosedace – je možné po dohodě s operatérem a anesteziologem v případě, kdy by zákrok v místním znecitlivění nebyl vhodný. Operační řez je veden na zadní straně boltců. Potom se uvolní kůže od chrupavky a uvolní úpony chrupavky. Pokud je třeba, provede se modelace a změkčení chrupavky specielní frézou a chrupavka se přifixuje do požadovaného postavení a tvaru vstřebatelnými stehy. Na závěr se sešije kůže a do reliéfu boltce se vloží mastná tamponáda. Plastika uší je ukončena celkovým obvazem hlavy. Pacient opouští oddělení tentýž den odpoledne, nebo druhý den ráno po stabilizaci celkového stavu.

Pooperační péče u plastiky uší

Po plastické operaci uší vyžadujeme kontrolu druhý den. Další kontrola je obvykle po 10 dnech, kdy se sejme celkový obvaz hlavy. Po té doporučuje denně sprchování a mytí vlasů a ochranu boltců čelenkou po dobu dalších 10 dnů na noc a při pobytu venku, zejména v chladném počasí. Kožní stehy odstraňujeme obvykle 14 dnů po operaci. Přímému slunci by se boltce neměly vystavovat nejméně měsíc, intenzivnímu slunečnímu záření 2-3 měsíce po operaci (pobyty u moře nebo vysokohorské oblasti). Do běžného režimu se lze zapojit po sejmutí obvazů (tj. po 10-12 dnech po operaci), sportování je možné po 3-4 týdnech.

Přechodná snížená citlivost některé části kůže boltce je po otoplastice častá, k jejímu obnovení dojde postupně během 4-10 týdnů, výjimečně později.

Tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu, rekonvalescence je individuální a závisí na daných schopnostech hojení organismu každého jedince. Proto je velmi důležité dodržovat pokyny pro péči o hojící se tkáně a jizvy. Pozitivní výsledek plastiky uší a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta a chirurga a nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.

Komplikace po otoplastice

Časné komplikace u plastik uší jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (absorpční obvazy, podávání antibiotik). Někdy může dojít k rychlejšímu vstřebání vnitřního stehu, který fixuje chrupavku v novém postavení. Tím dojde k oddálení chrupavky a snížení výsledného efektu operace. Tento problém se řeší fixací chrupavky novým stehem, opakovaná reakce nastává velmi zřídka.

Rovněž část jizvy na kůži za boltcem může i po několika měsících po operaci postupně zbytnět, což je dáno individuálním typem hojení jizev. Po zhojení a stabilizaci jizvy, obvykle po 6 měsících po operaci uší, je možná pak korekce této časti jizvy.

Uvažujete o plastické operaci uší?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok plastika uší (otoplastika) – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Fotografie

Více fotografií »

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.