Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Feminizace obličeje

Feminizační operace obličeje zahrnují soubor operací, který vzhledově mění mužské rysy obličeje na ženské. Rysy obličeje, výraz a mimika mají podstatný vliv při komunikaci mezi lidmi. Ovlivní vytváření názoru na druhého člověka a přístupu k němu. Jestliže chceme podstatně a trvale změnit profil a tvar obličeje, je nutné operovat na kostech. Tyto operační postupy (např. zmenšení brady, nosu, úprava úhlu dolní čelisti atd.), lze využít u žen, u kterých se vyskytují určité mužské rysy obličeje nebo u pacientů, u kterých došlo ke změně pohlaví (transsexuálů). U transsexuálů mají tyto feminizační operace podstatný význam pro psychickou harmonii, adaptaci na ženské pohlaví a začleňování do společnosti. Soubor těchto operací je nedílnou součástí léčby transsexuálů MtF(male to female).

Při feminizačních operacích postupujeme přísně individuálně. Každý obličej je jedinečný. Pro každého klienta jsou vhodné určité druhy operací. Rovněž rozsah těchto zákroků se individuálně liší. V průběhu konzultace nasloucháme přáním klienta a snažíme se je při realizaci jeho požadavků na změnu obličeje respektovat. Společně stanovíme optimální plán feminizačních operací. Postupy těchto operací jsou dnes dobře propracované. Způsob upevnění posunuté části kosti nebo implantátu je spolehlivý a s trvalým efektem.

Následný přehled zákroků je pouze orientační, rozhodující je vždy konzultace s lékařem a stanovení postupu a rozsahu jednotlivých operací dle jeho zvážení a doporučení. Podle typu, rozsahu a event. kombinace zákroků Vás bude lékař dále konkrétně informovat i o předoperační přípravě a potřebných vyšetřeních, o pooperačním průběhu a možných rizicích a komplikacích při hojení.

Přehled feminizačních operací

Modelace čela, operace obočí a posun vlasové hranice

Modelace čela má důležité místo v rámci feminizačních operací obličeje. U mužů čelo postupně ubíhá dozadu. Jsou zde větší nadočnicové oblouky a oblast glabely výrazně prominuje (glabela – místo uprostřed čela nad kořenem nosu tvořené tenkou kostní ploténkou, která se vyklenuje nad čelní dutinou). U žen je čelo kolmější. Další rozdíl je patrný v místě přechodu čela na nos, kde tento úhel je u mužů ostřejší a je zde vytvořený hlubší zářez. U žen je oblast tohoto přechodu plynulá.

Obočí je u mužů rovné a blíž oční štěrbině. U žen je obočí spíš do oblouku a je posazené výš nad oční štěrbinou. Tuto feminizační peraci provádíme v celkové anestézii. Řez je na hranici linie vlasů, směrem zevně je veden do vlasů. V případě, že není nutné provést posun vlasové hranice, lze celý řez umístit do vlasů. Po obnažení čelní kosti upravujeme přední stěnu čelní dutiny a nadočnicové oblouky v požadovaném rozsahu. Většinou je nutné přední stěnu čelní dutiny uvolnit a posunout dozadu, aby se oploštila střední část čela a opticky se změnil úhel ustupujícího čela. Kostní ploténku upevňujeme titanovými dlahami a šroubky. Nadočnicové oblouky se zaoblí a ohladí. Takto upravená čelní kost se překryje uvolněnou kůží čela, která se sešije vnitřními stehy nebo stehy umístěnými do vlasů. Pokud je třeba, provede se tahem za kůži čela i lifting – pozvednutí obočí.

Posun vlasové hranice
Vlasová hranice je u mužů položená výš a postupně zde vznikají typické kouty, u žen je tato hranice do tvaru oblouku.

Operační řez je veden na hranici vlasové linie. Potom je v potřebném rozsahu uvolněna kůže s vlasy a provede se posun vlasové linie směrem dopředu a po vyměření odstraníme část kůže čela a kůži sešijeme vnitřními stehy. Operaci provádíme obvykle současně s modelací čela, ale lze ji provést i samostatně.

Po těchto feminizačních operacích přikládáme kompresivní obvaz, který kontrolujeme druhý den a dále doporučujeme 3 – 5 dnů po operaci. Klienti zůstávají na oddělení 1 – 2 dny. Po operaci se objeví otok víček, který během několika dní ustoupí. Stehy odstraňujeme za 8 – 10 dnů. Jizva je tenká na hranici vlasové linie nebo ve vlasech, dle typu operace. Přechodně vzniká porucha citlivosti kůže čela a části kůže za jizvou směrem do vlasů. K návratu citlivosti kůže ve vlasech dochází během několika týdnů. Po operaci doporučujeme dle rozsahu zákroku 2 – 4 týdny klidový režim.

Operace nosu

U mužů je nos celkově větší a masivnější. Je delší, vyšší a úhel mezi nosem a rtem (nosoretní úhel) je menší než mají ženy. Kůže nosu u mužů je silnější. Zároveň zde bývají častější některé odchylky tvaru nosu. Například výrazný hrbol nosu, široká špička nosu, stranová odchylka nosu a podobně. Celkové zmenšení, zjemnění tvaru nosu i tvarové odchylky se řeší plastickou operací nosu – rhinoplastikou, její popis a potřebné informace viz. plastika nosu.

Zvětšení lícní krajiny

Lícní krajina bývá u mužů méně nápadná, spíše oploštělá. S krásou ženského obličeje se naopak většinou pojí zvýraznění této části obličeje.

Ke zvětšení lícní krajiny se používají obvykle implantáty. Na našem pracovišti používáme porézní materiál implantátů, který se dobře spojí s kostí i okolními tkáněmi. Vzhledem k široké nabídce tvarů a velikostí implantátů, můžeme vybrat ten nejvhodnější. V případě potřeby je ještě možné implantát snadno upravit a přizpůsobit tak anatomickým podmínkám operovaného obličeje.

Feminizační operaci provádíme v celkové anestézii. Z krátkého řezu ve sliznici dutiny ústní nad zuby horní čelisti obnažíme část lícní kosti v potřebném rozsahu. Vhodný implantát umístíme na povrch kosti a upevníme titanovým šroubem. Tato fixace zajistní jeho správnou polohu a zabrání eventuelnímu posunu. Ránu šijeme vstřebatelnými stehy. Klient zůstává na oddělní do druhého dne, kdy odchází domů.

Po operaci doporučujeme 3 – 4 dny klidový režim a studené obklady, které zmírňují otoky. Přístup řezem v dutině ústní se dobře hojí. Po výkonu je vhodná nedráždivá kašovitá strava a zvýšená hygiena dutiny ústní. Po týdnu je možné postupně přejít na normální stravu. Mírné bolesti po operaci lze ovlivnit běžnými léky proti bolesti. Krvácení a otoky nebývají velké. Infekci rány předcházíme podáním antibiotik. Po augmentaci lícní krajiny může vzniknout přechodná porucha citlivosti v oblasti tváří a horního rtu, která během několika dní odezní.

Zkrácení horního rtu, zvětšení rtů

Horní ret bývá u mužů delší (větší vzdálenost mezi dolním okrajem nosu a červení rtu), tenčí s nižší výškou červeně. Pro ženy zejména v mladším věku jsou typické rty plnější a obnažený okraj horních předních zubů.

Operaci provádíme v místním umrtvení nebo v celkové anestézii současně s jinými výkony. V případě delšího horního rtu docílíme jeho zkrácení vyříznutím proužku kůže v krajině pod nosem. Tím zároveň získáme zvětšení červeně rtu především ve střední části a obnažení dolní hrany předních zubů. Jizva je tenká, umístěná pod nosem v linii dolního okraje nosní přepážky a nosních křídel. Stehy odstraňujeme za 7 dní. Do této doby ustoupí i podstatná část otoku.

Pokud potřebujeme dosáhnout většího zvětšení horního rtu nebo zvětšit jenom červeň horního či dolního rtu, lze toho docílit vysunutím sliznice z vnitřní strany rtu bez viditelných jizev. Další informace viz. zvětšení a zmenšení rtů chirurgicky.

Operace brady

U mužů je brada větší a hranatější. U žen je brada menší a je zaoblená. Obecně může být široká variabilita tvaru a velikosti brady u mužů i žen. Nejčastěji se můžeme setkat s ubíhající bradou nebo naopak prominující bradou. Méně časté jsou některé další odchylky, jako např. asymetrie brady. Vše o problematice operací brady najdete v našich informacích – operace brady – zvětšení a zmenšení.

Úprava úhlu dolní čelisti – lze provést i společně s operací brady, obvykle zmenšením

U mužů je výraznější a vybočený úhel dolní čelisti ve srovnáni s ženami. Zároveň jsou u mužů mohutnější žvýkací svaly.

Operaci provádíme v celkové anestézii. Řezy jsou v dutině ústní. Úhel dolní čelisti postupně zaoblíme. V případě potřeby lze částečně zmenšit i žvýkací svaly. Ránu šijeme vstřebatelnými stehy.

Po feminizační operaci přikládáme kompresivní obvaz, který odstraňujeme druhý den. Klient zůstává na oddělení 1 – 2 dny. Převážná část otoků odezní do 2 týdnů.

Po operaci vzniká přechodná porucha citlivosti brady, která během několika týdnů odezní.

Úprava prominující části štítné chrupavky – „ohryzku“ – Adamova jablka

Podstatným momentem v rámci feminizačních operací je úprava prominující části štítné chrupavky tzv. Adamova jablka. Tento výstupek se typicky vyskytuje u mužů, a proto je jeho odstranění důležitým krokem v souboru feminizačních operací.

Operaci provádíme v místním umrtvení, v analgosedaci nebo v celkové anestézii spolu s dalšími výkony. Z příčného řezu ve vrásce na krku postupně sneseme vystupující část štítné chrupavky. Výsledná jizva je tenká, obvykle minimálně patrná. Klienti jdou po operaci druhý den domů. Stehy odstraňujeme za 7 dní. Několik dní po operaci mohou přetrvávat mírné obtíže při polykání a mluvení.

Předoperační příprava u feminizačních operací

Jednotlivé zákroky lze kombinovat. Vlastní výkony provádíme většinou v celkové anestézii. Některé samostatné operace můžeme realizovat jenom v místním umrtvení nebo v kombinaci s analgosedací (anestézie řízená nitrožilně).

Před operací v celkové anestézii nebo analgosedaci musíme provést kompletní předoperační vyšetření. Předpokladem pro tyto zákroky je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav. Rovněž by 3 týdny před operací nemělo proběhnout žádné akutní či zánětlivé onemocnění (viróza, nachlazení, zánětlivé onemocnění zubů, kůže hlavy atd.), 2 – 3 týdny před operací by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost (Acylpyrin, Anopyrin apod.). Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před operací není vhodné.

Před feminizační operací je nutné v závislosti na plánovaných výkonech RTG vyšetřené kostí obličeje. Na základě snímků můžeme přesně zhodnotit tvar a velikost brady včetně posouzení čelistí. Vyšetření dále odhalí například zánět v místě zubů nebo ve vedlejších dutinách nosních (vzdušné prostory v lebce), který by mohl zvyšovat riziko infekce. Rentgenové vyšetření nám zároveň umožní určit rozsah výkonu v oblasti čelní kosti. V některý případech je vhodné i CT vyšetření. Kromě těchto vyšetření je třeba i standardní předoperační laboratorní vyšetření, EKG a vyšetření internistou či praktickým lékařem.

Přejete si chirurgicky upravit rysy obličeje, aby působily více žensky?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok feminizační operace – Praha Emauzy.

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.