Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Úprava nosní přepážky

Úprava nosní přepážky patří mezi operace, které se obvykle při estetických úpravách nosu neprovádějí. Důvodem k této operaci jsou vrozené nebo po úrazové deformity, případně její vybočení. Pokud deformace nosní přepážky působí problémy průchodnosti a ztěžuje nebo zcela zabraňuje dýchání nosem, provádí se z tohoto funkčního důvodu často samostatně na pracovištích ORL. Operace pak je jako zákrok odstraňující tuto funkční poruchu hrazen zdravotními pojišťovnami.

Septoplastiku provádějí obvykle pracoviště ORL, v případě požadavku nejen na septoplastiku, ale i na estetickou úpravu nosu, lze oba zákroky spojit. Pokud se však jedná o rozsáhlé deformity, především v zadní části nosu, je třeba nejprve samostatně provést ORL operaci a teprve posléze estetický zákrok. Někteří lékaři upřednostňují i v takovém případě provedení obou úprav v jedné době, ale na pracovišti ORL.

Příprava na septoplastiku

Základní jsou především příslušná ORL vyšetření, dle kterých pak je zvolen rozsah zákroku. Pokud je požadavek také na změnu tvaru nosu, je třeba zhodnotit i možnost operace v jedné době s estetickou úpravou nebo rozdělení do dvou operací s potřebným odstupem pro hojení.Dále následuje předoperační interní vyšetření.

Průběh septoplastiky

Septoplastika se provádí v celkové anestezii a trvá dle rozsahu 30 – 60 minut. Operační přístup je nosními dírkami, jizvy vně nosu nejsou patrné. Lékař nejprve odpreparuje sliznice od chrupavky a kosti přepážky, následně odstraní nebo vyrovná deformované části přepážky. Tu nakonec zafixuje do středové roviny. Šití se provádí vstřebatelným stehem. Nos je po operaci zatamponován.

Po septoplastice

Po operaci mohou být v nose po dobu sedmi dnů ponechány fixační folie, tamponáda se obvykle odstraňuje po dvou dnech. Po jejím odstranění se může objevovat občasné lehké krvácení. Do domácího ošetřování pacient odchází v závislosti na pooperačním stavu, obvykle však dva dny po operaci. Po několik týdnů je třeba vyvarovat se aktivit, při kterých by mohlo dojít k nárazu na nos. Jedná se zejména o sporty a náročnou fyzickou práci.

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.