Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Informace o zákrokuPlastická operace paží řeší estetické nedokonalosti paží, jako je např. povolená kůže způsobená ztrátou elasticity. Kůže paží patří k velmi namáhaným oblastem a její pružnost a elasticita je ovlivněna řadou faktorů. Jednak to jsou rodové dispozice, které určují kvalitu kůže obecně, dále je to míra nárůstu a úbytku svalové hmoty a samozřejmě i větší změny tělesné váhy a s tím spojené změny vrstvy podkožního tuku.

Postupem věku vždy dochází ke ztrátě elasticity kůže a postupnému úbytku svalové hmoty a tím kůže paží povoluje a při zvednutí paže začne být povislá. Pokud se k tomu přidá i snížení vrstvy podkožního tuku po váhové redukci, dochází k povolení kůže paží a výraznějšímu kožnímu nadbytku a vrásnění kůže rychleji.

Mírně povolená kůže paží, zejména ve středním věku, není obvykle ještě indikací k operaci paží, doporučujeme spíše cvičení a zvýšenou péči o kůži a její elasticitu. S blížící se 6. věkovou dekádou však zejména u žen je patrný obvyklý úbytek svalové hmoty a výraznější ztráta elasticity kůže, takže povolení kůže je stále výraznější a nedá se již příliš ovlivnit. Chceme-li tento problém řešit, je třeba přistoupit k chirurgickému řešení a nadbytečnou kůži odstranit a event. zredukovat i nadbytečný podkožní tuk při operaci paží.

Valy paží – kdy a jak operovat

Jak jsme již zmiňovali, k plastické operaci paží přistupujeme až tehdy, kdy je kůže již trvale povolená a jiné řešení již nepřináší žádný efekt. Operace paží rozsahem ani pooperačním průběhem není příliš zatěžující, problém je spíše s následnými jizvami. Operační řezy a následné jizvy jsou vedeny na vnitřní straně paže mezi horní a dolní skupinou svalů paže podélně od podpaží až k lokti. Jedná se tedy o poměrně dlouhou jizvu v oblasti, kde hojení jizev nebývá příliš příznivé, protože kůže je zde jemná a při pohybu je pod tahem. Proto je třeba si uvědomit, že jizva zde bude vždy patrná. Nejvíce viditelná je samozřejmě v prvních týdnech po operaci paží, ale i po stabilizaci bude jizva při zvednutí paže více či méně viditelná dle typu individuálního hojení jizev. Proto operaci paží doporučujeme až tehdy, kdy povolená kůže obtěžuje při pohybu a vadí i v oblečení. Následné jizvy je nutné tolerovat jako určitý ústupek pro odstranění tohoto problému. U mužů a v mladším věku u žen provádíme operace paží obvykle pouze u velkých kožních převisů po velké váhové redukci a stabilizaci hmotnosti i celkového zdravotního stavu.

Předoperační příprava u operace povislé kůže paží

Předpokladem operace paží je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav pacientky. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před operací. 2 – 3 týdny před plastickou operací paží by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před zákrokem není vhodné. U žen by určitě měla být vyloučena gravidita z důvodu narkosy. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.

Předoperační vyšetření zahrnuje laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem.

Plastická operace paží – popis zákroku

Operaci paží je možno provádět v celkové anestezii nebo v analgosedaci. Operační řez je veden z podpaží na vnitřní straně paže ne střední linii k lokti, pak je uvolněna kůže s vrstvou podkožního tuku od svalů a vyměřen nadbytek kůže a tuku, který se následně odstraní. Podkoží a kůže je potom po jednotlivým vrstvách sešita dlouhodobě vstřebatelnými stehy. Vstřebatelné stehy se jednak po operaci nemusí odstraňovat a jednak na několik týdnů podporují pevnost jizvy při hojení a snižují riziko roztažení čerstvě se hojící jizvy. Operační rány jsou kryty absorpčními obvazy a elastickou bandáží. Obvyklá doba plastické operace paží je 30 – 50 minut.

Pooperační průběh po operaci paží

Hospitalizaci po plastické operaci paží doporučujeme 1 den. Zejména první dny po operaci je třeba dodržovat klidový režim, zejména omezit pohyby horních končetin v ramenním a loketním kloubu. Elastický obvaz se ponechává většinou 3 – 5 dnů po operaci, další způsob fixace, masáže jizev i užívání kompresního elastického prádla určí ošetřující lékař dle rozsahu operace a stavu hojení.

Pokud se použijí kožní stehy, většinou se odstraňují 7. – 10. den po operaci paží, vstřebatelné vnitřní stehy se vstřebávají několik týdnů.

Přechodně se může objevit snížená citlivost části kůže v okolí jizvy, která se postupně obnovuje a stabilizuje se obvykle do 1 – 3 měsíců po operaci.

Do běžného režimu se pacientka může vrátit při nekomplikovaném průběhu po 10 – 14 dnech po operaci paží. Plná fyzická zátěž a sportování jsou možné asi po 1 – 2 měsících dle rozsahu zákroku a stavu hojení. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po operaci, před intenzivním sluncem by jizvy měly zůstat chráněné oblečením 2 – 3 měsíce. Rekonvalescence je však individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.

Komplikace po odstranění povolené kůže paží

Časné komplikace operace paží jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (absorpční obvazy, podávání antibiotik). Protože při této operaci je rozsah jizev větší a jedná se oblast namáhanou pohybem, může dojít k reakci podkoží na vnitřní vstřebatelný šicí materiál s následným rozestoupením části jizvy a přechodnou tkáňovou sekrecí (obvykle 2. – 4. týden po operaci). Tato komplikace má za následek jednak prodloužení hojení jizvy i o několik týdnů a někdy i její rozšíření. Po zhojení a stabilizaci jizvy, obvykle po 6 měsících po operaci paží, je možná pak korekce této časti rozšířené jizvy. Ale i dobře zhojená jizva může v některé části následně strunovitě zesílit a stahovat. I zde je možná následná korekce jizvy tak aby výsledná jizva byla co nejjemnější a nejméně nápadná.

Uvažujete o odstranění povislé kůže v oblasti paží?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok operace paží – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.