Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+
Abdominoplastika (plastika břicha) je operací, která řeší problém povislé kůže a povolené břišní stěny, jak tomu bývá nejčastěji po těhotenství nebo výrazném zhubnutí. Plastika břicha zpevní rozestouplé svaly stěny břišní, sníží podkožní tukovou vrstvu a odstraní nadbytky kůže. Abdominoplastika přináší dobré vzhledové i funkční výsledky, ale za cenu jizev, nutných k redukci přebytečné kůže.

Jizva probíhá obvykle těsně nad ochlupením v celé šíři mezi oběma kyčelními kostmi. Je umístěna tak, aby byla pokud možno v celé délce kryta spodním prádlem. Tato jizva časem bledne, ale vždy zůstává a její kvalita je individuální. Malá okrouhlá jizva je i kolem pupku, která vznikne po přesazení pupku do nové pozice.

Součástí abdominoplastiky je nejenom odstranění přebytečné povislé kůže, ale i zpevnění břišní stěny sešitím rozestoupených přímých břišních svalů. Pokud je třeba, provádí se i zeslabení podkožní tukové vrstvy stěny břišní a doplňující liposukce ke snížení tukové podkožní vrstvy v okolí – boky a nadbřišek.

V některých případech, kdy je povolená pouze kůže podbřišku, provádí se pouze operace řasy podbřišku. Řez v podbřišku je veden ve stejné výši, obvykle v menším rozsahu a neprovádí se přesazení pupku a obvykle ani sešití břišních svalů. Někdy je vhodné doplnit tento zákrok liposukcí boků a nadbřišku.

Abdominoplastika – kdy a jak operovat

Ke kompletní plastice břicha bychom měli přistoupit, až když dojde k celkovému povolení břišní stěny a stabilizaci celkové váhy. Mírné vyklenutí břicha nebo zvětšení tukové vrstvy není ještě důvodem k této operaci. U mladých žen je toto vhodné řešit liposukcí, kdy se podkožní tuková vrstva ztenčí a svalová stěna se dá zpevnit cvičením. Mužům nezbývá než zhubnout a cvičit, protože u nich se tuk ukládá do dutiny břišní, nikoli podkožně.

Abdominoplastiku ale někdy pro velmi dobré výsledné efekty doporučujeme i u velmi štíhlých žen. Je to v tom případě, kdy po těhotenství zůstane vyklenutí břišní stěny díky velkému rozestupu přímých břišních svalů. Tyto svaly probíhají svisle podél pupku a jsou spojeny pouze vazivovým pruhem. Obecně během každého těhotenství dojde k velkému a poměrně rychlému nárůstu objemu břišní dutiny, dojde k roztažení tohoto vazivového pruhu. Po porodu a stabilizaci svalové stěny však vazivové spojení zůstane roztažené a břišní stěna vyklenutá. I intenzivním cvičením se toto nezmění, vycvičí se pouze břišní svaly, které se však ve střední linii k sobě již nepřiblíží. Toto nastává po těhotenství velmi často. Navíc během těhotenství dojde často k poškození elastických vláken kůže, jejímu celkovému povolení a vzniku strií – pajizévek. Pokud zůstane i výraznější podkožní tuková vrstva, urychlí to povolení kůže břicha a vznik kožní řasy s potupným převisem. Toto bývá nejčastěji v oblasti podbřišku. Abdominoplastika je vždy vhodná tehdy, kdy už se neplánuje další těhotenství, nebo předpokládáme několikaletý odstup gravidity od plastiky břicha.

Podobný problém může nastat po větším nárůstu váhy a následném velkém zhubnutí. K celkovému povolení kůže, změně ukládání podkožního tuku i ochabnutí svalové stěny dochází u žen i v období menopauzy a po ní. Povolená či převislá kůže pod pupkem se při operaci odstraní a vyklenuté břicho se sešitím svalů opět trvale zpevní a kůže vypne. U mužů je plastika břicha vhodná pouze po výrazném zhubnutí, kdy se vytvoří kožní převis a povolí svalová stěna.

Předoperační příprava před operací břicha (abdominoplastikou)

Předpokladem pro plastickou operaci břicha je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav. Rozsahem a operační zátěží je tento zákrok srovnatelný s jinými operacemi břišní dutiny. Proto musí být stabilizován oběhový cévní a srdeční systém. Jednak z hlediska prevence embolizace a u starších pacientů i z hlediska operační zátěže. Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před abdominoplastikou. 2 – 3 týdny před plastikou břicha by měly být také vysazeny léky zvyšující krvácivost. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před operací není vhodné.

U žen by určitě měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkozy, jednak z důvodu zásahu do svalové břišní stěny. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.

Předoperační vyšetření zahrnuje kompletní laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem, event. doplňující vyšetření dle zdravotního stavu.

Plastická operace břicha – popis zákroku

Abdominoplastika se provádí v celkové anestézii. Operační řez je veden nad stydkou kostí a do stran v délce dle rozsahu kožního nadbytku. Kůže včetně podkožní tukové vrstvy je mobilizována obvykle k žeberním obloukům. Pupek jako jizevnatý pruh procházející celou stěnou břišní je ponechán na místě. Poté je sešita dlouhodobě vstřebatelnými stahy diastáza – tedy rozestup- přímých svalů břišních ve svislé linii pod i nad pupkem. Následně se vyměří a odstraní nadbytečná kůže a zeslabí podkožní tuková vrstva.

Pokud je třeba, provede se ještě liposukce – odsátí tuku nadbřišku a boků, aby zeslabení tukové vrstvy bylo plynulé i v okolí mobilizované stěny břišní. Nakonec se vytvoří nový otvor pro pupek a sešije se operační rána po jednotlivých vrstvách obvykle rovněž vstřebatelnými stehy. K odvádění drobného krvácení jsou zavedeny drény, je přiložen podložený obvaz a břicho je staženo do elastického prádla. Doba provedení plastiky břicha je obvykle 60 – 90 minut dle rozsahu operace.

Pooperační průběh po abdominoplastice

Pacienti zůstávají po plastice břicha hospitalizováni po dobu 2 – 3 dnů, po odstranění drénů a stabilizaci celkového zdravotního stavu odchází do domácího ošetření. Tělesná teplota může přechodně na 1 – 3 dny stoupat do 38 st. C. První týden je třeba klidový režim v domácím ošetření s postupnou rehabilitací, elastickou bandáží dolních končetin a dostatečný příjmem tekutin.

Na první převaz k odstranění stehů kolem pupku přicházejí po týdnu od operace. Další kontroly probíhají individuálně dle hojení v průběhu 4 týdnů po abdominoplastice. Další stehy se již neodstraňují, protože jsou vedeny vnitřně a postupně se vstřebávají. Péče o jizvy a tlakové masáže jsou třeba několik týdnů dle průběhu hojení. Stabilizace jizvy na břiše do úplného vyblednutí je dlouhodobá, obvykle 3 – 6 měsíců. Klidový režim doporučujeme po dobu 14 dnů a plná fyzická zátěž přichází v úvahu asi po 6 týdnech.

Elastické kompresní prádlo doporučujeme používat trvale 3 – 4 týdny a dále 2 – 3 týdny přes den při pohybu a zátěži. Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po abdominoplastice, jizva by měla zůstat chráněná oblečením či plavkami nejméně 3 měsíce. Rekonvalescence je však individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.

Komplikace po plastice břicha

Časné komplikace plastických operací břicha jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (drény, podávání antibiotik).

Protože při abdominoplastice jsou podávány léky omezující srážení krve (prevence embolizace po operaci), může dojít k mírnému krvácení drobných cév v operované oblasti. To má za následek větší rozsah modřin a krevních podlitin. Toto neovlivní výsledný efekt operace, jen nám to prodlouží celkovou dobu hojení, ústup otoku a stabilizaci tkáně po operaci.

Při pomalejším hojení a fixaci podkoží ke stěně břišní nebo příliš časné pohybové rehabilitaci může také docházet k tvorbě tkáňového výpotku nejčastěji v podbřišku nad operační jizvou. Tekutinu je třeba vypustit, protože vstřebávání této tekutiny je dlouhodobé a rovněž nám zpomalí hojení i o několik týdnů. Někdy se může stát, že tekutina malým otvorem v operační ráně samovolně odteče.

Komplikací v hojení jizvy může být i reakce na vstřebatelný šicí materiál, který začne být postupně tkání vylučován. Toto nastává nejčastěji 4 – 6 týdnů po plastice břicha. Zbytky šicího materiálu se musí odstranit a po zklidnění tkáně se rána zahojí. Pokud dojde v tomto místě k rozšíření či zbytnění jizvy, korekce jizvy je možná s odstupem několika měsíců po její stabilizaci. Tyto reakce se obvykle omezují na malý rozsah jizvy a nebývají časté.

Uvažujete o plastické operaci břicha?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok abdominoplastika – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Fotografie

Více fotografií »

CHCETE VÍCE INFORMACÍ? ZEPTEJTE SE NÁS!

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.