Napsat Zavolat

Emauzy Praha

Tel.: +420 224 918 168

GSM.: +420 606 655 541

Orplid Karlovy vary

Tel.: +420 353 224 544

GSM.: +420 603 269 733

+

Kdy jít na abdominoplastiku?

Ke kompletní plastice břicha bychom měli přistoupit, až když dojde k celkovému povolení břišní stěny a stabilizaci celkové váhy.

Mírné vyklenutí břicha nebo zvětšení tukové vrstvy není ještě důvodem k této operaci. U mladých žen je toto vhodné řešit liposukcí, kdy se podkožní tuková vrstva ztenčí a svalová stěna se dá zpevnit cvičením. Mužům nezbývá než zhubnout a cvičit, protože u nich se tuk ukládá do dutiny břišní, nikoli podkožně.

Plastika břicha po porodu

Abdominoplastiku ale někdy pro velmi dobré výsledné efekty doporučujeme i u velmi štíhlých žen. Plastiku břicha po porodu navrhujeme, když po těhotenství zůstane vyklenutí břišní stěny díky velkému rozestupu přímých břišních svalů. Tyto svaly probíhají svisle podél pupku a jsou spojeny pouze vazivovým pruhem. Obecně během každého těhotenství dojde k velkému a poměrně rychlému nárůstu objemu břišní dutiny a dojde k roztažení tohoto vazivového pruhu. Po porodu a stabilizaci svalové stěny však vazivové spojení zůstane roztažené a břišní stěna vyklenutá. Ani intenzivním cvičením se to nezmění, vycvičí se pouze břišní svaly, které se však ve střední linii k sobě již nepřiblíží. Toto nastává po těhotenství velmi často.

Navíc během těhotenství dojde často k poškození elastických vláken kůže, jejímu celkovému povolení a vzniku strií – pajizévek. Pokud zůstane i výraznější podkožní tuková vrstva, urychlí to povolení kůže břicha a vznik kožní řasy s převisem, nejčastěji v oblasti podbřišku. Zpevnění břicha po porodu pomocí abdominoplastiky je vždy vhodné až tehdy, kdy už se neplánuje další těhotenství, nebo předpokládáme několikaletý odstup gravidity od plastiky břicha.

Podobný problém může nastat po větším nárůstu váhy a následném velkém zhubnutí. K celkovému povolení kůže, změně ukládání podkožního tuku i ochabnutí svalové stěny dochází u žen i v období menopauzy a po ní. Povolená či převislá kůže pod pupkem se při operaci odstraní a vyklenuté břicho se sešitím svalů opět trvale zpevní a kůže vypne.

U mužů je plastika břicha vhodná pouze po výrazném zhubnutí, kdy se vytvoří kožní převis a povolí svalová stěna.

Co vše vyřeší plastika břicha?

 • rozestup břišních svalů (operace diastázy) nejen po porodu
 • kožní převis břicha po těhotenství a velkém váhovém úbytku (povislé břicho)
 • ochabnutí svalové stěny
 • povislou kůži na břiše po těhotenstvím a velkém váhovém úbytku
 • převis břicha přes jizvu po císařském řezu

Výhody:

 • zlepšení tvaru těla
 • odstranění částí strií a případných jizev
 • okamžitý a trvalý efekt
 • odstranění kožních problémů pod převisem
 • odstranění bolesti bederní pátěře kvůli velké váze ve spodní části břicha
 • může mít i vliv na odstranění inkontinence³
 • estetický efekt

Součástí abdominoplastiky je nejenom odstranění přebytečné povislé kůže, ale i zpevnění břišní stěny sešitím rozestoupených přímých břišních svalů. Pokud je třeba, provádí se i zeslabení podkožní tukové vrstvy stěny břišní a doplňující liposukce ke snížení tukové podkožní vrstvy v okolí – boky a nadbřišek.

V některých případech, kdy je povolená jen kůže podbřišku, provádí se pouze operace řasy podbřišku. Řez v podbřišku je veden ve stejné výši, obvykle v menším rozsahu a neprovádí se přesazení pupku a obvykle ani sešití břišních svalů. Někdy je vhodné doplnit tento zákrok liposukcí boků a nadbřišku.

Předoperační příprava před operací břicha (abdominoplastikou)

Předpokladem pro plastickou operaci břicha je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav. Rozsahem a operační zátěží je tento zákrok srovnatelný s jinými operacemi břišní dutiny. Proto musí být stabilizován oběhový cévní a srdeční systém. Jednak z hlediska prevence embolizace a u starších pacientů i z hlediska operační zátěže.

Akutní zánětlivé či virové onemocnění by nemělo proběhnout nejméně 1 měsíc před abdominoplastikou. 2–3 týdny před plastikou břicha by měly být také dle doporučení lékaře vysazeny nebo sníženy dávky léků zvyšující krvácivost. Rovněž užívání podpůrných enzymatických preparátů před operací není vhodné.

U žen by určitě měla být vyloučena gravidita, jednak z důvodu narkozy, jednak z důvodu zásahu do svalové břišní stěny. Není třeba přerušovat stabilně vedenou antikoncepci.

Předoperační vyšetření zahrnuje kompletní laboratorní vyšetření krve a moči, EKG a vyšetření internistou nebo praktickým lékařem, event. doplňující vyšetření dle zdravotního stavu.

Plastika břicha – popis zákroku

Abdominoplastika se provádí v celkové anestezii. Operační řez je veden nad stydkou kostí a do stran v délce dle rozsahu kožního nadbytku. Kůže včetně podkožní tukové vrstvy je mobilizována obvykle k žeberním obloukům. Pupek jako jizevnatý pruh procházející celou stěnou břišní je ponechán na místě.

Poté je sešita dlouhodobě vstřebatelnými stehy diastáza – tedy rozestup přímých svalů břišních ve svislé linii pod i nad pupkem. Následně se vyměří a odstraní nadbytečná kůže a zeslabí podkožní tuková vrstva.

Pokud je třeba, provede se ještě liposukce – odsátí tuku nadbřišku a boků, aby zeslabení tukové vrstvy bylo plynulé i v okolí mobilizované stěny břišní. Nakonec se vytvoří nový otvor pro pupek a sešije se operační rána po jednotlivých vrstvách obvykle rovněž vstřebatelnými stehy. K odvádění drobného krvácení jsou zavedeny drény, je přiložen podložený obvaz a břicho je staženo do elastického prádla. Doba provedení plastiky břicha je obvykle 60–90 minut dle rozsahu operace.

Rekonvalescence po abdominoplastice

Rekonvalescence je individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v době pooperační péče a rehabilitace.

Hospitalizace a klidový režim

Pacienti zůstávají po plastice břicha hospitalizováni po dobu 2–3 dnů, po odstranění drénů a stabilizaci celkového zdravotního stavu odchází do domácího ošetření. Tělesná teplota může přechodně na 1–3 dny stoupat do 38 °C.

První týden je třeba klidový režim v domácím ošetření s postupnou rehabilitací, elastickou bandáží dolních končetin a dostatečný příjmem tekutin.

Klidový režim doporučujeme po dobu 14 dnů a plná fyzická zátěž přichází v úvahu asi po 6 týdnech.

Abdominoplastika: Jizva a péče o ni

Jizva probíhá obvykle těsně nad ochlupením v celé šíři mezi oběma kyčelními kostmi. Je umístěna tak, aby byla pokud možno v celé délce kryta spodním prádlem. Tato jizva časem bledne, ale vždy zůstává a její kvalita je individuální. Malá okrouhlá jizva je i kolem pupku, která vznikne po přesazení pupku do nové pozice.

Péče o jizvy a tlakové masáže jsou třeba několik týdnů dle průběhu hojení. Stabilizace jizvy na břiše do úplného vyblednutí je dlouhodobá, obvykle 3–6 měsíců.

Kontroly, stehy a převaz po plastice břicha

Na první převaz k odstranění stehů kolem pupku přicházejí naši klienti již po týdnu od operace. Další kontroly probíhají individuálně dle hojení v průběhu 4 týdnů po abdominoplastice. Další stehy se již neodstraňují, protože jsou vedeny vnitřně a postupně se vstřebávají.

Elastické kompresní prádlo po plastice břicha

Elastické kompresní prádlo doporučujeme používat trvale 3–4 týdny a dále 2–3 týdny přes den při pohybu a zátěži.

Opalování po abdominoplastice

Opalování a pobyt na slunci bez oděvu nedoporučujeme minimálně 1 měsíc po abdominoplastice. Jizva by měla zůstat chráněná oblečením či plavkami nejméně 3 měsíce.

Koupání a sprchování

Sprchování se odporučuje třetí pooperační den, plavání v bazénu a přírodních vodách by se mělo vynechat po dobu dvou měsíců, nebo po dobu úplného zhojení jizvy.

Bolest po plastice břicha

V prvních týdnech vás může bolet kýchnutí, změna polohy, vzpřímená chůze. Ve většině případů pomáhají běžná analgetika a schoulená poloha, která uleví sešitým svalům.

Komplikace po plastice břicha

Krvácení a infekce

Časné komplikace plastických operací břicha jako jsou krvácení a infekce jsou dnes minimalizovány během operace a v pooperačním průběhu (drény, podávání antibiotik).

Modřiny a otoky

Protože při abdominoplastice jsou podávány léky omezující srážení krve (prevence embolizace po operaci), může dojít k mírnému krvácení drobných cév v operované oblasti. To má za následek větší rozsah modřin a krevních podlitin. Toto neovlivní výsledný efekt operace, jen nám to prodlouží celkovou dobu hojení, ústup otoku a stabilizaci tkáně po operaci.

Tekutina z jizvy

Při pomalejším hojení a fixaci podkoží ke stěně břišní nebo příliš časné pohybové rehabilitaci může také docházet k tvorbě tkáňového výpotku nejčastěji v podbřišku nad operační jizvou. Tekutinu je třeba vypustit, protože vstřebávání této tekutiny je dlouhodobé a rovněž nám zpomalí hojení i o několik týdnů. Někdy se může stát, že tekutina malým otvorem v operační ráně samovolně odteče.

Reakce na šicí materiál

Komplikací v hojení jizvy může být i reakce na vstřebatelný šicí materiál, který začne být postupně tkání vylučován. Toto nastává nejčastěji 4–6 týdnů po plastice břicha. Zbytky šicího materiálu se musí odstranit a po zklidnění tkáně se rána zahojí. Pokud dojde v tomto místě k rozšíření či zbytnění jizvy, korekce jizvy je možná s odstupem několika měsíců po její stabilizaci. Tyto reakce se obvykle omezují na malý rozsah jizvy a nebývají časté.

Abdominoplastika: Cena a hrazení operace břicha zdravotními pojišťovnami

Operace hrazené zdravotními pojišťovnami na našem pracovišti neprovádíme. Cena odstranění břišní řasy je 30 000 Kč – 40 000 Kč. Kompletní abdominoplastika stojí od 58 000 Kč – 68 000 Kč.

Ceník abdominoplastiky >>

REFERENCE:
1/ ncbi.nlm.nih.gov Abdominoplasty. John-Paul Regan, Jesse T. Casaubon. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431058/ [July 2022]

2/ pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Risk Factors for Readmission and Adverse Outcomes in Abdominoplasty. Benjamin B. Massenburg, Paymon Sanati-Mehrizy, Eric M. Jablonka, Peter J. Taub. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26505701/ [November 2015]

3/ pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Nikolaos A. Papadopulos, Anna C. Meier, Gerhard Henrich, Peter Herschbach, Laszlo Kovacs, Hans-Günther Machens, Markus Klöppel. Dostupné na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30638894/ [May 2019]

Uvažujete o plastické operaci břicha?

Objednejte se ke konzultaci. Rádi s Vámi probereme možnosti operace. Pracoviště UEM provádějící zákrok abdominoplastika – Praha Emauzy a Karlovy Vary.

Fotografie

Více fotografií »


Časté dotazy

Co je abdominoplastika?

 • Abdominoplastika je plastická operace břicha, která řeší kožní převis po těhotenství či velkém váhovém úbytku. Zároveň se operaci zpevňuje břišní stěna a odstraňuje rozestup břišních svalů (operace diastázy).

Kam na abdominoplastiku?

 • Vždy je vhodné vybírat kliniku s dlouholetou praxí v oboru a hlavně s tímto typem zákroku. Plastika břicha je poměrně rozsáhlou operací a vyžaduje skutečné odborníky.

Kolik stojí abdominoplastika?

 • Záleží na rozsahu zákroku. U odstranění pouze kožního převisu začíná cena na 30 000 Kč, u kompletní plastiky břicha včetně sešití rozestupu břišních svalů je cena od 58 000 Kč.

Jak dlouho trvá rekonvalescence po abdominoplastice?

 • Rekonvalescence je velmi individuální, podle pacienta. Běžně trvá 3-4 týdny, plná fyzická zátěž se doporučuje, dle hojení jizvy, až po 6 týdnech. Samotná jizva se stabilizuje cca po 6 měsících.

CHCETE VÍCE INFORMACÍ? ZEPTEJTE SE NÁS!

Chcete více informací?
Zeptejte se nás!

Pracoviště

Můžete přiložit soubory

Informace o o podmínkách webu a zpracování osobních údajů.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.